Nataša Veljković (Austria)

Наташа Вељковић (Аустрија), свира клавир од четврте године. Након подучавања клавира код чувеног педагога, „музичког оца“, Арбо Валдма у Београду, са четрнаест година је прмљена на студије музике у Бечу (University of Music in Vienna), код професора Паул Бадура (Paul BaduraSkoda), гдје је завршила школовање у деветнаестој години. Наставља се усавршавати код Никите Магалофа (Nikita Magaloff) и касније студије код проф. Рудолфа Фиркусног (Rudolf Firkusny) на Џулијарду у Њу Јорку (Juilliard School in New York) и код професора Хари Дејтинера на женевском конзерваторијуму завршава другу магистарску диплому у области умјетности. Чак и прије десете године,  Вељковић је освајала прве награде на међународним такмичењима у Италији (Capua, SenigalliaItaly). У једанаестој години је запажено Вељковићево изванредно извођење  Равеловог Клавирског концерта у Ге дуру са Загребачком филхармонијом (Maurice Ravel: Piano Concerto in G major). Њена изванредна достигнућа као пијанисте донела су јој и многа друга признања. На листи су прва награда (и једина награда) на Међународном такмичењу Клара Хаскил (Clara Haskil International Competition), једном од најважнијих клавирских такмичења, у Вевеју, у Швајцарској (Vevey, Switzerland), када је имала седамнаест година и прва награда на World Music Masters у Паризу. Усљедили су и многи други облици признања – као што су Орландо награда за најбољи концерт на Дубровачком фестивалу и награда УМУС-а (Београд) за најуспјешнији концерт године.
Након освајања награде на Clara Haskil Competition (PRIX CLARA HASKIL) Наташа Вељковић је започела концертну каријеру која је води широм Европе. Успјешно је сарађивала са Београдским гудачима „Душан Сковран“ (концертне турнеје по Русији и Кини; издавање ЦД-а за београдску издавачку кућу ПГП-РТС са клавирским концертима Баха, Хајдна и Менделсона 2001.), Гудачима Св. Ђорђа (снимак уживо, ПГП-РТС, 2004, три Моцартова клавирска концерта) и ансамблима као што су Orchestre de la Suisse Romande, Zurich Tonhalle Orchestra, Загребачки солисти, Vienna Chamber Orchestra, Vienna Chamber Philharmonic, Capella Istropolitana, Janáček Philharmonic (Острава), Radio Katowice, RAI Orchestra, Slovenian Philharmonic, Београдска филхармонија и Spirit of Europe. Дуги низ година наступала је са Camerata Janáček. Наташа Вељковић је сарађивала са многим истакнутим диригентима попут David Zinman, Lawrence Foster, Dimitri Kitayenko, Cristian Mandeal, Marcello Viotti, Antoni Wit, David Shalon, Emil Tabakov, Martin Sieghart, Ronald Zollman, Павле Депаљ, Младен Јагушт и Бојан Суђић.
Учествовала је на многим европсим фестивалима, међу којима се Montreux Festival, Berlin Festival, Chopin Festival (Пољска), MIDEM Classique in Cannes, Juventus in Cambrai, Toulouse Festival (Француска), Algarve Festival (Португал), Attergau Culture Summer, Carinthian Summer, International Chopin Festival in Gaming, Haydn Festival in Eisenstadt (Аустрија), Dubrovnik Summer Festival (Хрватска), БЕМУС у Београду, НОМУС у Новом Саду (Србија) и  Istanbul Mozart Festival.
У бечком Концертхаусу (Vienna’s Konzerthaus) редовно се појављује у циклусу „Music und Dichtung“ (Музика и књижевност). Њено извођење Бетовеновог концерта (Beethovens Triple Concerto) је назначено као најбољи концерт у 2010. години, према угледном часопису НИН. Током протеклих година, Наташа Вељковић је снимила бројне носаче звука (ЦД): клавирске композиције Франца Листа, Волфганга Амадеуса Моцарта, Кларе и Роберта Шумана, Јозефа Хајдна (клавирски концерт са Camerata Janáček). У 2013. години, Наташа Вељковић је издала неколико ЦД:  Piano concertoAntonio Rosetti (Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim), под руководством диригента Johannes Moesus, Piano concertosIgnaz von Beecke (премијерно извођење) са Bavarian Chamber Orchestra of Bad Brückenau под руководством диригента Johannes Moesus.
Године 2014. снимила је комплетан опус за соло клавир Доре Пејачевић за CPO, 2015. снимила је клавирски концерт Франсоа-Адријена Боалдјеа у Лугану са Radio Svizzera Italiana под диригентом Howard Griffiths.
Наташа Вељковић живи и ради у Бечу, где је у звању ванредног професора на Универзитету за музику и сценске уметности. Поред тога, од 2007. до 2009. предавала је као гостујући професор на Универзитету уметности у Острави у Чешкој. Ради као жири на међународним такмичењима клавира и камерне музике као што су Међународно такмичење Клара Хаскил у Вевеју (Clara Haskil International Competition in Vevey), Међународно такмичење за пијанисте Camillo Togni International Piano Competition (Бреша, Италија), Brahms International Competition (Пертшах), Међународно такмичење Даворин Јенко, Београд, Међународно такмичење Петар Коњовић, Ivan Rijavec, International Competition in Slovenia и Belgrade Chopin Festival International Competition.  Репертоар Наташе Вељковић обухвата широк спектар клавирских композиција из свих епоха од барокног доба до данас. Комплетан опус Волфганга Амадеуса Моцарта заузима центар њеног музичког интересовања.

https://www.veljkovic.net/
https://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba/natasa-veljkovic-austria/

******************************************

The piano has been the midpoint of Nataša Veljković’s life ever since she was four years old. After her studies with her »musical father« Prof. Arbo Valdma in Belgrade, at the age of fourteen she was accepted to the class taught by Prof. Paul Badura-Skoda at the University of Music in Vienna, where she completed her studies with distinction at the age of nineteen. She continued her formation in artistic consultations with Nikita Magaloff and further studies with Prof. Rudolf Firkusny at the Juilliard School in New York and Prof. Harry Datyner at the Geneva Conservatory, where she earned her second Master of Arts degree.
Even before she was ten years old Veljković won first prizes at the international youth competitions in Capua and Senigallia – both in Italy. At eleven she celebrated a sensational success in a performance of Maurice Ravel’s Piano Concerto in G major with the Zagreb Philharmonic. Her extraordinary accomplishments as a pianist have also brought her many other distinctions. The list includes the first prize (and only prize) at the Clara Haskil International Competition, one of the most important piano competitions, in Vevey, Switzerland, when she was seventeen and the first prize at the World Music Masters in Paris. Many other forms of recognition followed – such as the Orlando Prize for the best concert at the Dubrovnik Festival and the UMUS Prize (Belgrade) for the most successful concert of the year.
After winning the Clara Haskil Competition (PRIX CLARA HASKIL) Nataša Veljković embarked on a concert career taking her throughout Europe. She has cooperated successfully with the Belgrade Strings »Dusan Skovran« (concert tours through Russia and China; release of a CD on the Belgrade label PGP-RTS featuring piano concertos by Bach, Haydn, and Mendelssohn in 2001), the St. Georges Strings (a live recording – PGP-RTS – in 2004 with three piano concertos by Mozart), and ensembles such as the Orchestre de la Suisse Romande, Zurich Tonhalle Orchestra, Zagreb Soloists, Vienna Chamber Orchestra, Vienna Chamber Philharmonic, Capella Istropolitana, Janáček Philharmonic of Ostrava, Radio Katowice, RAI Orchestra, Slovenian Philharmonic, Belgrade Philharmonic, and Spirit of Europe. For many years she has performed with the Camerata Janáček. Nataša Veljković has worked with many prominent conductors such as David Zinman, Lawrence Foster, Dimitri Kitayenko, Cristian Mandeal, Marcello Viotti, Antoni Wit, David Shalon, Emil Tabakov, Martin Sieghart, Ronald Zollman, Pavle Depalj, Mladen Jagust, and Bojan Sudžić.
She has taken part in many European festivals. Here the list includes the Montreux Festival, Berlin Festival, Chopin Festival in Poland, MIDEM Classique in Cannes, Juventus in Cambrai, and Toulouse Festival in France, Algarve Festival in Portugal, Attergau Culture Summer, Carinthian Summer, International Chopin Festival in Gaming, and Haydn Festival in Eisenstadt in Austria, Dubrovnik Summer Festival in Croatia, BEMUS in Belgrade and NOMUS Novi Sad in Serbia, and Istanbul Mozart Festival. At Vienna’s Konzerthaus she regularly appears in the „Music und Dichtung“ (Music and Literature) cycle. Her performance of Beethoven’s Triple Concerto at the Sava-Centar in Belgrade was named the best concert of the year 2010 by the prestigious NIN magazine.
During recent years Nataša Veljković has recorded numerous CDs. Her CDs with piano compositions by Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart (Zulus Records), Clara and Robert Schumann, and Joseph Haydn (piano concertos with the Camerata Janáček ) (Gramola). In 2013 Nataša Veljković released several CDs on the cpo label: a piano concerto by Antonio Rosetti with the Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim led by the conductor Johannes Moesus, and piano concertos by Ignaz von Beecke (premiere recording) with the Bavarian Chamber Orchestra of Bad Brückenau under the conductor Johannes Moesus. In 2014 she recorded the complete oeuvre for solo piano of Dora Pejacevic for cpo, in 2015 she recorded a piano concerto by Francois-Adrien Boieldieu in Lugano with the Radio Svizzera Italiana under the conductor Howard Griffiths.
Nataša Veljković lives and works in Vienna, where she holds an associate professorship at the University of Music and the Performing Arts. In addition, from 2007 to 2009 she taught as a visiting professor at the University of the Arts in Ostrava in the Czech Republic. She serves as a juror at international piano and chamber music competitions such as the Clara Haskil International Competition in Vevey, Camillo Togni International Piano Competition in Brescia, Brahms International Competition in Pörtschach, Davorin Jenko International Competition in Belgrade, Petar Konjovic International Competition in Belgrade, Ivan Rijavec“. International Competition in Slovenia, and Belgrade Chopin Festival International Competition. Nataša Veljković’s repertoire ranges over a broad spectrum of piano compositions from all the epochs from the baroque era to the present. The complete oeuvre of Wolfgang Amadeus Mozart occupies the center of her musical interest.

https://www.veljkovic.net/