Kontakt

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
e-mail/  akordeonart@mak.ues.rs.ba
info@mak.ues.rs.ba
prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
Telefon/Faks: +387 (0)57 342-125
Studentska služba: +387 (0)57 340-042
www.mak.ues.rs.ba

Start