Prijava takmičara 2022 / Application Form 2022

Prijave za AKORDEONART plus 2022 su završene / Applications for AKORDEONART plus 2022 are completed.

Konačan broj prijava – 286; Ukupan broj takmičara – 363
(application forms number – 286; 363 competitors)

(Rok za prijavu takmičara – 20. maj 2022 / The deadline for registration of competitors – May 20, 2022)

– Uplata kotizacije je moguća prilikom registracije učesnika
– Skenirani dokaz o uplati već prijavljenih učesnika je moguće poslati na mejl akordeonart@mak.ues.rs.ba (upload format: jpg|doc|pdf|docx|png|jpeg) /
– Payment of the registration fee is possible during the registration of participants
– Scanned proof of payment aof already registered participants can be sent by e-mail akordeonart@mak.ues.rs.ba (upload format: jpg|doc|pdf|docx|png|jpeg)