Prezentacije 2024 / Presentations 2024

– Četvrtak, 30. 5. 2024. / Thursday, May 30th, 2024

Sead Lorbek (Srbija): Kawai klaviri, klaviri XXI vijeka
Koncertna sala Muzičke akademije UIS, 17:30h
/
Sead Lorbek (Serbia): Kawai pianos, pianos of XXI century
Concert Hall of the Academy of Music UES, 17:30h