XVI Category Piano practicum/ Program, Youtube links

3.06.2021. 15:00

1/ IVANOVIĆ Radovan, BiH

S. Bah: Preludijum u d molu

A. Mocart: Rondo iz Bečke sonatine

F. Burgmiler: Balada

 

2/ MAČKOVIĆ Ivana, Srbija

Gubaidulina: Muzičke igračke, „Bubnjar“

S. Bah: Dvoglasna invencija u g molu

J. Hajdn: Sonata br. 19 D dur, I stav

https://youtu.be/7BLirY48PiM

 

https://youtu.be/LcIVdDbmKQg

 

https://youtu.be/L8maCVOXqKs

3/ ABAZOVIĆ Lamija, BiH

S. Bah: Francuska svita u c molu, „Sarabanda“ i „Žiga“

Hajdn: Sonata G dur HOB XVI/27, II stav

S. Bortkewčz: ,,Tamna soba“ op. 14 br. 02, iz ciklusa ,,Iz mog djetinjstva