Violeta POPADIĆ

Violeta POPADIĆ, (1974.), Trebinje, muzičko obrazovanje započinje u Osnovnoj muzičkoj skoli u Bileći u klasi prof. Tankosave Dedić.  Srednju muzičku  školu  upisuje  u  Tuzli,  u  klasi  prof.  Mithata Zulića, a zavrsava u Beogradu u klasi prof. Janeza Govednika. Školovanje nastavlja na   Višoj muzičkoj školi u Nišu, odsjek harmonika u klasi prof.mr  Vojina Vasovića. Paralelno  studira  i  smjer  Opšte  muzičke  pedagogije. Obrazovanje nastavlja  na Muzičkoj akademiji u Skoplju, gde je i diplomirala u klasi prof. mr Vojina Vasovića. U toku školovanja, kao solista i član kamernog ansambla i orkestra, učestvuje na mnogobrojnim koncertima na prostorima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na kojima postiže zapažene rezultate. Prva pedagoška iskustva stiče od 1996. godine, radeći kao asistent na Višoj muzičkoj školi u Nišu, na predmetu harmonika. Paralelno radi i u Srednjoj muzičkoj školi u Kruševcu i Osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju. Od 1999. god počinje sa radom u Muzičkoj školi ,,Vlado Milošević “u Banja Luci na mjestu profesora harmonike i orkestra. Obavljala je funkciju šefa odsjeka do 2007. godine, kada prelazi u Trebinje gdje sada zivi i radi kao prof. harmonike u Srednjoj muzičkoj školi u Trebinju. Angažovana  je  u  radu  stručnih  žirija  na  domaćim  i  medjunarodnim takmičenjima  u  BiH  i  Srbiji. Rezultat njenog pedagoskog rada su brojne nagrade njenih učenika na prestižnim domaćim i medjunarodnim takmičenjima, kako u kategorijama za solo harmoniku, tako i u kamernim ansamblima.
********************************************************************
Violeta POPADIC, (1974), Trebinje, Musical education starting in elementary music school in Bileca in class prof. Tankosave Dedi c.  Central  Music School registered in Tuzla in the class of prof. Mithat streets, and ends in the class of prof. John Govednik. He continued his studies at the Higher School of Music in Nis, Department of accordion in the class prof. mr Vojin Vasovic. Parallel studies and direction of General Music Pedagogy. Education continues at the Music Academy in Skopje, where she graduated in the class of prof. Mr. Vojin Vasovic. During his studies, as a soloist and member of chamber ensembles and orchestras, participa ting in numerous concerts in the territory of Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, which achieved outstanding results. The first teaching experience acquired since 1996, working as an assistant at the Higher Music School in Nis, the accordion case. Parallel works in the Central music school in Krusevac and elementary music school in Prokuplje. Since  1999  started  working  in  music  school ,,  Vlado  Milosevic “in  Banja  Luka in the place of professor of accordion and orchestra. She was the head of department until 2007, when he moved to Trebinje where he now lives and works as a professor. accordion in the Music High School in Trebinje. Engaged in the work of expert juries in national and international competitions in BiH and Serbia. The result of her pedagogical work are numerous awards of her students at prestigious national and international competitions, in categories for solo accordion, and in chamber ensembles.