VIOLETA POPADIĆ, Bosna i Hercegovina

Violeta POPADIĆ (1974.) Trebinje, muzičko obrazovanje započinje u Osnovnoj muzičkoj školi u Bileći u klasi prof. Tankosave Dedić. Srednju muzičku  školu  upisuje u Tuzli, u klasi prof. Mithata Zulića, a završava u Beogradu u klasi prof. Janeza Govednika. Školovanje nastavlja na Višoj muzičkoj školi u Nišu, odsjek harmonika u klasi prof. mr  Vojina Vasovića. Paralelno  studira i smjer  Opšte  muzičke  pedagogije. Obrazovanje nastavlja  na Muzičkoj akademiji u Skoplju, gde je i diplomirala u klasi prof. mr Vojina Vasovića. U toku školovanja, kao solista i član kamernog ansambla i orkestra, učestvuje na mnogobrojnim koncertima na prostorima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na kojima postiže zapažene rezultate. Prva pedagoška iskustva stiče od 1996. godine, radeći kao asistent na Višoj muzičkoj školi u Nišu, na predmetu harmonika. Paralelno radi i u Srednjoj muzičkoj školi u Kruševcu i Osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju. Od 1999. god počinje sa radom u Muzičkoj školi ,,Vlado Milošević“ u Banja Luci na mjestu profesora harmonike i orkestra. Obavljala je funkciju šefa odsjeka do 2007. godine, kada prelazi u Trebinje gdje sada živi i radi kao prof. harmonike u Srednjoj muzičkoj školi u Trebinju. Angažovana je u radu stručnih žirija na domaćim i međunarodnim takmičenjima u BiH i Srbiji. Rezultat njenog pedagoškog rada su brojne nagrade njenih učenika na prestižnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako u kategorijama za solo harmoniku, tako i u kamernim ansamblima.
********************************************************************

Violeta POPADIĆ (1974) Trebinje, Musical education starting in elementary music school in Bileca in class prof. Tankosava Dedić.  Central (Secondary) Music School registered in Tuzla in the class of prof. Midhat Zulić, and ends in the class of prof. Janez Govednik. He continued his studies at the Higher School of Music in Niš, Department of accordion in the class prof. mr Vojin Vasović. She studied also at the Department of General Music Pedagogy. Education continues at the Music Academy in Skopje, where she graduated in the class of prof. mr. Vojin Vasović. During her studies, as a soloist and a member of chamber ensembles and orchestras, participating in numerous concerts in the territory of Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, which achieved outstanding results. The first teaching experience acquired since 1996, working as an assistant at the Higher Music School in Niš, at the Department of accordion. She worked parallel the Central music school in Krusevac and elementary music school in Prokuplje. Since 1999  started working in music  school ,,Vlado  Milosević“ in Banja  Luka as a professor of accordion and orchestra. She was the head of department until 2007, when he moved to Trebinje where he now lives and works as a professor of accordion in the High Music School in Trebinje. Engaged in the work of expert juries in national and international competitions in Bosnia and Herzegovina and Serbia. The result of her pedagogical work are numerous awards of her students at prestigious national and international competitions, in categories for solo accordion and in chamber ensembles.