VII Category Accordion/ Program, Youtube links

1.06.2021, 09:00

1/ JERILOVIĆ Nikola, BiH

Skarlati: Sonata u d molu

S. Bah: Preludijum i fuga

H. Bol: Rondo kapričiozo

 

2/KEVIĆ Aleksa, BiH

Skarlati: Sonata L54

O. Šmit: Tokata br. 01

 

3/ KNEŽEVIĆ Dimitrije, Crna Gora

S. Bah: Orguljska fuga u g molu BWV 578

Anđelis: Enterijer

V. Vlasov: Pet pogleda na arhipelag Gulag, V stav

 

4/ MEHMEDIĆ Hazim, BiH

K. Daken: Kukavica

Pribilov: Sonata br. 04

F. Anđelis: Omaž Paku de Lusia

 

5/ MILIVOJEVIĆ Miloš, BiH

Derbenko: Koralni prelidijum

Skarlati: Sonata K 380

Kusjakov: Sonata br. 02, I stav

B. Lenko: Juta

https://www.youtube.com/watch?v=G8K92ViouK4

 

6/ MUFTIĆ Ajdin, BiH

S. Bah: Troglasna invencija br. 14 BWV 800

A. Pribilov: Sonata br. 01, I stav

 

7/ MURATOVIĆ Hasan, BiH

Skarlati: Sonata u d molu K 141

Anđelis: Romansa

V. Malih: Tokata

 

 

8/RADOVANOVIĆ Anica, Srbija

Granados: Španska igra br. 02 „Orijental“

A. Nižnjik: Partita br. 02 „Maktub“, III i IV stav

 

9/ ŽUJOVIĆ Marko, Srbija

Skarlati: Sonata u a molu K 54

S. Bach: Preludijum i fuga u d molu BWV 875

Flecijn: Suze

V. Semjonov: Sonata br. 01, III stav

 

10/ CVIJETIĆ Bane, BiH

Fiala: Balatta

Skarlati: Sonata

V. Zubicki: Dječija svita , I stav