Sonja STANKOVIĆ

Sonja STANKOVIĆ, rođena 19.04.1977. godine u Ćupriji. Nižu muzičku školu „Dušan Skovran“ u Ćupriji, završila je u klasi profesorke Jelene Branković. Uporedo odlazi na dodatno usavršavanje kod profesora Radomira Tomića i profesora Slobodana Stanića. U završnom razredu niže muzičke škole  odlazi na masterklas u Kragujevac (čuvena letnja škola za harmoniku), koji je držao profesor Radomir Tomić. Srednju muzičku školu „Kornelije Stanković“ u Beogradu, upisuje je u klasi profesorke Vojislave Vuković-Terzić, a završava u klasi profesora Bobana Bjelića. Diplomirala je 1999. godine na Višoj muzičkoj školi u Nišu, u klasi profesora Vojina Vasovića. Tokom svog školovanja učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i Međunarodnim takmičenjima, dobitnik je velikog broja nagrada. Svoj pedagoški rad u ŠOMO„Dušan Skovran“ u Ćupriji, započinje još za vreme studiranja. Uporedo je radila i u muzičkoj školi „Milenko Živković“ u Paraćinu. Za 17. godina pedagoškog rada njeni učenici su osvojili preko 150 nagrada i na raznim takmičenjima pobeđivali u kategorijama: solisti, kamerna muzika, orkestar. 2005. godine sa orkestrom harmonika muzičke škole „Milenko Živković“ osvaja laureat na Međunarodnom takmičenju „Dani harmonike“ u Smederevu. Orkestar harmonika je iste godine nastupio u školi u Frajburgu, na poziv direktora muzičke škole. 2005. godine, nakon Međunardnog takmičenja „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, dobija poziv od kolege Kimmo Mattila da odvede svoje đake, kako bi nastupili u Republici Finskoj. Značajniji rezultati u periodu od 2012. do 2017. godine su: Međunarodno takmičenje „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, 2012. i 2014. godine, učenik Ivan Radivojević osvaja pehar. Šesto takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2014. godine, Ivan Radivojević osvaja pehar. Sedmo takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2015. godine, njeni učenici osvajaju laureat u kategoriji kamernih sastava.Festival muzičkih i baletskih škola Srbije, 2015. godine, učenik Luka Stevanović osvaja 100 poena. Republičko takmičenje u Beogradu, Luka Stevanović osvaja drugu nagradu. Beogradski festival harmonike, 2017. i 2018. godine, sa svojim đacima osvaja pehar u kategoriji orkestara. U periodu od 2003. do 2015. godine, proglašena je od strane nastavničkog veća za najuspešnijeg nastavnika škole. Dva puta joj je dodeljena „Oktobarska nagrada“, najprestižnija nagrada lokalne samouprave na polju obrazovanja i nauke. Bila je član stručnog žirija na takmičenjima: Internacionalni festival harmonike u Ubu, 2015. Beogradski festival harmonike u Beogradu, 2016. i 2018. Srbija u ritmu Evrope, 2016.Takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2017. Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, 2018.
*********************************************************************
Sonja  STANKOVIĆ, born on 19th April, 1977.  in Ćuprija. The Elementary Music school in Ćuprija she finished in the class of professor of Jelena Branković. At same time goes extra additional professional development to professors Radomir Tomić and Slobodan Stanić. During the final grade of Elementary school she goes to the Masterclass in Kragujevac (the favous summer school for the accordion), wich was hed by professor Radomir Tomić. She entered the High Music School „Kornelije Stanković“, in Belgrade, in the class of professor Vojislava Vuković-Terzić and she finished this school in the class of professor Boban Bjelić. She gradnated on Higher Musical School in Niš, in 1999, in the class of professor Vojin Vasović. During her schooling days she look part in many domestic and international competitions and won numerous awards on then. She began her pedagogical work in ŠOMO „Dušan Skovran“ in Ćuprija, while she was still a student. She was also working paralelly in Musical School „Milenko Živković“ in Paraćin. Throught her, 17 years long career, her students won 158 awards and were the winners in many different  competitions and were the winners in many different competitions in the following cathegories: as solists, chamber music and orchestra. In the year of 2005. she won laureat with the accordion orchestra of the Musical School „Milenko Živković“ on the International competiotion „The Days of accordion“ in Smederevo. This same orchestra performed in this same year in Freiburg upon the invitation of the principal of that school. In the year of 2006. after the International competition „The Star Tracks“ in Kragujevac, she gets an invitation from her colleagne Kimmo Mattila to take her students there so that they could perform in The Republic of Finland. The wost significant in the period from 2012 to 2017 are: Her student Ivan Radivojević won a trophay at the International competition „The Star Tracks“ in Kragujevac in the years of 2012 and 2014.The same student won a trophay at the sixth competiotion of the accordion students in Pančevo, in 2014. At the seventh competition of accordion students in Pančevo, in 2015, her students won a laureat in the Pančevo in the cathegory of chamber bands. At the 59th Festival of music an ballett schools of Serbia in 2015, Luka Stevanovic won 100 points. At the Republic competition in Belgrade, Luka Stevanovic won the second prize (the second place that year).At Belgrade Festival of the accordion in 2017 and 2018, together with her students the trophay in the cathegory of an orchestra. In the period from 2003 and 2015, she was proclaimed to be the most successful teacher at Musical School by the teachers Committee. She was twice given „October Award“ the most prestigious award of the local community in the field of Education and Science, she took part in being the member of an experts jury at the following competitions:

  • The International Festival of the accordion in Ub, in 2015
  • The Belgrade Festival of the accordion, in 2016 and 2018
  • Serbia in the Rhythm of Europe, in 2016
  • The competition of students of the accordion in Pančevo, in 2017
  • The International Music Festival in Aranđelovac, in 2018
  • Belgrade Festival of the accordion, in 2018