Snežana Vlastić (Srbija / Serbia)

Snežana Vlastić je rođena 1964. godine u Kragujevcu (Srbija), gde je i završila osnovnu i srednju muzičku školu u klasi prof. Radomira Tomića. Muzičko obrazovanje nastavlja u Bratislavi (Slovačka), u klasi prof. Rajmunda Kakonia, gde je 1986. godine diplomirala. U toku školovanja nastupa kao solista na mnogobrojnim koncertima, kulturnim manifestacijama, kao i na domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima osvaja značajne nagrade. Po završetku školovanja vraća se u svoj rodni grad i potpuno se posvećuje pedagoškom radu. Kroz njenu klasu prošao je veliki broj učenika u uzrastu od 10 do 19 godina. Nakon 36 godina pedagoške karijere može se pohvaliti sa preko 300 osvojenih nagrada kako na domaćim tako i na najpoznatijim međunarodnim takmičenjima. Među njima su laureati Republičkog takmičenja, takmičenja u Smederevu, Beogradu, Kragujevcu, Loznici, a onda i velikih međunarodnih takmičenja u Puli (Hrvatska), Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Ohridu (Severna Makedinija), Popradu (Slovačka), Pragu (Češka), Svetskom kupu (CIA), Svetskom trofeju (CMA), Kastelfidardu (Italija), Klingentalu (Nemačka)… Bila je angažovana i u radu žirija na većini nabrojanih takmičenja, u Srbiji svih, a u svetu na CIA, zatim na CMA, Puli (Hrvatska), Podgorici (Crna Gora)…

Godinama je bila predsednik državne komisije za harmoniku koja se bavila svim najvažnijim pitanjima vezanim za nastavu harmonike i njenom mestu u sistemu obrazovanja u Srbiji. To je podrazumevalo izradu planova i programa za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola u Srbiji, izbor obaveznih kompozicia za takmičenja koja se održavaju pod pokroviteljstvom republike, kao i utvrđivanje propozicija istih. Učestvovala je, a i lično je organizovala i sprovodila mnoge tribine, predavanja i stručne seminare. Zajedno sa učenicima imala je priliku i čast da učestvuje na master klasovima Žaka Mornea, Elzebet Mozer, Teodora Anzelotija, Mike Vairinena, Alberdija Injakia, Jurija Šiškina  i mnogih drugih.

Preko 20 godina bila je šef aktiva odseka harmonike u muzičkoj školi u Kragujevcu. Ogroman timski rad, uzajamno poštovanje i jedna posebna energija uzdigla je nivo izvođaštva na nivou osnovne i srednje škole u Kragujevcu do granica visokog profesionalizma što potvrđuju nebrojene prve nagrade sa svih poznatih takmičarskih podijuma u svetu.

Za svoje postignute pedagoške rezultate Snezana je u Srbiji nagrađena:
– 1997. godine od Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije nagradom za izuzetne jednogodišnje pedagoške rezultate,
– 2006. godine od Društva muzičkih pedagoga Srbije nagradom za izuzetne višegodišnje pedagoške rezultate,
– 2008. godine od Muzičke škole „dr M. Milojević“ iz Kragujevca, POVELJOM za izuzetne zasluge i doprinos razvoju muzičke škole,
– 2013. godine od Zajednice muzičkih i baletskih pedagoga Srbije nagradom za višegodišnje pedagoške rezultate i svestrano delovanje u obrazovanju.

Snežana Vlastić radi kao profesor harmonike i kamerne muzike u muzičkoj školi „dr M. Milojević“ u Kragujevcu.

***************************************

Snežana Vlastić was born in 1964 in Kragujevac (Serbia) where she attended primary and secondary music school in the class of Radomir Tomić. She continued her music studies in Bratislava (Slovakia), in the class of Rajmund Kakoni and graduated in 1986. During her studies she performed as a soloist at numerous concerts, cultural events, as well as national and international competitions where she won major awards. After graduation, she returned to her hometown and has been fully committed to teaching ever since. A large number of students aged between 10 and 19 have passed through her class. After 36 years of teaching career, she can boast over 300 awards, both at domestic and internationally renowned competitions. Among them there are Republic Competition laureates as well as laureates of the competitions in Smederevo, Belgrade, Kragujevac, Loznica and also major international competitions in Pula (Croatia), Sarajevo (Bosnia), Ohrid (Northern Macedonia), Poprad (Slovakia), Prague (Czech Republic), World Cup (CIA), World Trophy (CMA), Castelfidardo (Italy), Klingenthal (Germany). She has also been a jury member at most of the competitions listed above: she has been a jury member at all competitions in Serbia, and also at CIA and CMA, in Pula (Croatia), Podgorica (Montenegro).

For many years she has been the chairman of the Accordion State Committee which has dealt with all major issues related to accordion teaching and its place in the education system of Serbia. This includes developing plans and programs for students of primary and secondary music schools in Serbia, selecting mandatory compositions and designing rulebooks for competitions held under the auspices of the Republic of Serbia. Along with her students she has had the privilege and honour to participate in master classes held by Jacques Morne, Elsbeth Moser, Teodoro Anzellotti, Mika Vayrynen, Alberdi Iñaki, Yuri Shishkin and many others.

For over 20 years she presided over the accordion teachers’ board at the Music School of Kragujevac. Hard teamwork, mutual respect and positive energy have raised the level of primary and secondary music school performance quality in Kragujevac to high professionalism, as confirmed by countless first prizes from all well-known competition podiums in the world.

For her accomplished pedagogical results, Snežana has received the following awards in Serbia:
– 1997 Award from the Music and Ballet Pedagogues Association of Serbia for outstanding one-year pedagogical results,
– 2006 Award from the Music Pedagogues’ Society of Serbia for outstanding multi-year pedagogical results,
– 2008 Award from the Music School Dr Miloje Milojevic from Kragujevac, charter for exceptional merits and contributions to the development of the Kragujevac Music School,
– 2013 Award from the Music and Ballet Pedagogues’ Community of Serbia for long-term pedagogical results and comprehensive work in education.

Snežana Vlastić works as an accordion and chamber music professor at the Music School Dr Miloje Milojević in Kragujevac.