Slađana KOVAČ, BiH

Slađana KOVAČ  је оsnovnо i  srednje muzičko obrazovanje steklа u  Leskovcu (osnovna i srednja muzička škola“ Stanislav Binički“, prof. Jelena Đorđević). Diplomirala је na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi prof. Sanje Stijačić 2007. godine sa ocenom 10, а 2012. godine, na istoj akademiji, stiče zvanje Magistar umjetnosti-flautista, sа prosjekom 10. Pored redovnog studijskog ciklusa, pohađa seminare barokne akademije kamerne muzike kod eminentnih  pedagoga Kristijana Gartnera – traverso flauta i Ruben Dubrovski – ansambli (Gmunden – Austrija) 2006. godine. Dobitnik je velikog broja  pohvala i priznanja za ostvaren izuzetan uspjeh i visok prosjek tokom studiranja. Dobitnik je i nagrade „Vojin Komadina“ za najuspješnijeg studenta 2005/2006 god. Kao solista i član kamernih sastava učestvovala je na brojnim koncertima, kаkо u zemlji, tako i u inostranstvu (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Austrija, Slovenija…). Sa zapaženim uspjehom  učestvovala је na mnogim festivalima i takmičenjima na kojima je osvojila 5 prvih i 2 treće nagrade (Međunarodni festival flautista – Beograd, Festival Sarajevska zima, Zeničko proljeće, Međunarodni festival kamerne muzike–Nikšić, Festival kamerne muzike- Subotica, Festival flautista – Valjevo, Prolećni festival kamerne muzike – Beograd, Međunarodno takmičenje Davorin Jenko – Beograd .…) Ostvarila je dobru saradnju sa RTRS-om,  OSM televizijom, gde je više puta bila gost u  raznim muzičkim emisijama, novinama „Oslobođenje“ i “Glas”-om Srpske. Učestvovala je kao izvođač i u projektima narodne muzike tj. sa orkestrom kulturnog umetničkog društva – Vojkovići (I. Sarajevo) i na taj način proširuje svoje interesovanje u delu flautističke interpretacije. Pedagoškim radom se počinje baviti od 2004. godine (Škola za osnovno muzičko obrazovanje– Istočno Sarajevo) kao profesor flaute. U ovoj ustanovi uspešno radi deset godina. Veliko zalaganje, angažovanost, napor,  posvećenost radu sa djecom i ujedno rad na popularizaciji flaute kao instrumenta, doprinijeli su velikom interesovanju za ovaj odsjek  i upisu velikog broja djece na odsjeku za flautu, što je uticalo da se 2010. godine  otvori odjsek za flautu i u Srednjoj muzičkoj školi u I. Sarajevu, u kojoj je bila angažovana  kao profesor flaute do 2014. godine. Pored glavnog predmeta, u srednjoj školi vodi nastavu kamerne muzike i čitanje s lista. Sa učenicima veoma uspješno priređuje veliki broj javnih nastupa i koncerata. Za veoma kratko vrijeme njeni učenici su osvojili zapažene nagrade i priznanja na republičkim takmičenjima u Republici Srpskoj i Federalnim takmičenjima u BiH.

*******************************************************

Sladjana KOVAC,  obtained elementary and secondary music education in Leskovac (elementary and secondary music school „Stanislav Binički“ – professor Jelena Đorđević). She graduated from the Music Academy in East Sarajevo in the class of professor Sanja Stijačić in 2007 with an assessment of 10, and in 2012 at the same academy she was awarded the title MASTER OF ARTS – FLAUTIST, with average 10. In addition to the regular study cycle, she attends the seminar of the baroque Academy of chamber music with eminent pedagogues Christian Gartner – traverso flute and Ruben Dubrovski – ensembles (Gmunden – Austria) in 2006. She received a large number of praise and honors for outstanding achievement and a high average during studying. He won the „Vojin Komadina“ award for the most successful student in 2005/2006. As a soloist and member of chamber ensembles she participated in numerous concerts both in the country and abroad (Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Austria, Slovenia …). With great success, she participated in many festivals and competitions where she won five first and two third prizes (International Festival of Flutists – Belgrade, Sarajevo Winter Festival, Zenica Spring, International Festival of Chamber Music – Niksic, Festival of Chamber Music – Subotica, Festival flautista – Valjevo, Spring Festival of Chamber Music – Belgrade, International Competition Davorin Jenko – Belgrade …) She has very good cooperation with RTRS of the Republic of Srpska, OSM Television, where she has been guest at various music shows, newspapers „Oslobodjenje“ and „Glas“ R. She participated as a performer in folk music projects, that is, with the orchestra of the cultural artistic society – Vojkovici (I. Sarajevo), and in that way she is expanding her interest in the part of the flutist interpretation. She began his teaching work since 2004 – „School for Basic Music Education“ – East Sarajevo, as a professor of flute. In this institution she has been successful for ten yea s. A lot of dedication, commitment, effort, dedication to work with children, and at the same time working on the popularization of flutes as instruments, have contributed greatly to this section and enroll a large number of children on the flute section, and in 2010, opened a flute section in a secondary music school in I Sarajevo – where she was engaged as a flute professor until 2014. In addition to the main subject in high school, she leads the teaching of chamber music and reading from the leaf. She is very successful in organizing a large number of public appearances and concerts with students. In a very short time, her students won remarkable awards and recognitions at republican competitions in the Republic of Srpska and the Federal competitions in BiH.