Savo ČOVIČKOVIĆ, BiH

Savo Čovičković je rođen 06.04.1983. godine u Banjoj Luci. Srednje muzičko obrazovanje je stekao u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci gdje je i danas zaposlen kao profesor harmonike. Na Muzičkoj akademiji HTF VSMU u Bratislavi, u klasi profesora Borisa Lenka, stekao je zvanje magistra. Dobitnik je velikog broja nagrada i stručnih priznanja. Njegovi učenici  već godinama osvajaju prva mjesta  na državnim i internacionalnim takmičenjima u Srbiji, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji, Njemačkoj, Austriji.
***************************************************************
Savo COVICKOVIC was born 6th of April, 1983. In Banja Luka. He graduated in musical high school “Vlado Milosevic” in Banja Luka, where he is employed today as an accordion teacher. In “HTF VSMU” academy, under the class of professor Boris Lenko he got his master’s degree. He received numerous rewards and professional recognitions. His students are winning state and international competitions in Serbia, Croatia, Czech, Italy, Germany, Austria and others.