ROMAN ŽBANOV, Francuska – asistent profesora Douyeza na Kraljevskom konzervatorijumu u Monsu (Conservatoire Royal de Mons, ARTS2 u Belgiji), pobjednik međunarodnih takmičenja u Njemačkoj, Španiji, Italiji, Rusiji, Francuskoj i Svjetskog trofeja u Andori (1997).