Program i poziv 2021

Poštovane kolege,

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike ,,Novi zvuk“, u periodu od 31. maja  do 3. juna 2021. godine, organizuju 11. Internacionalni festival AKORDEON ART plus 2021. – online u  Istočnom  Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u okviru koga će biti održano
11. Internacionalno takmičenje akordeonista – online i
3. Međunarodno takmičenje pijanista – online
Kao i proteklih godina, u sklopu Festivala predviđene su takmičarske kategorije:

 • HARMONIKA – solisti
 • KLAVIR – solisti
 • KLAVIRSKI DUO
 • KLAVIRSKI PRAKTIKUM 
 • KAMERNI ANSAMBLI
 • ORKESTRI HARMONIKA

Pored takmičenja, na programu Festivala su koncerti eminentnih izvođača i profesora  – online.
Muzička akademija će, u skladu sa dosadašnjom praksom, svim nastavnicima koji budu pratili sve sadržaje Festivala uručiti sertifikate o stručnom usavršavanju.
Propozicije za takmičenje se nalaze na sajtu Festivala: https://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba

Rok za prijavu takmičara putem elektronskog prijavnog obrasca (opšti podaci, skenirani lični dokumenti, Youtube link, skenirana potvrda o uplati) je petak, 21. maj 2021. godine. Molimo Vas da informišete o AKORDEON ART plus 2021 zainteresovane kolege, nastavnike i takmičare.

Biće nam zadovolјstvo da svojim učešćem uveličate ovaj, za sve nas, značajan muzički Festival.
Srdačan pozdrav!

DEKAN
Prof. mr Maja Žuža

Istočno Sarajevo,
12.02.2021. godine

________

Respected,

The Academy of Music, University of East Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), and Association for Fostering Academic Music „New Sound“, East Sarajevo, organize 11. International Festival AKORDEON ART plus 2021 which will contain 11. International Accordion Competition (Online) and 3. International Piano Competition (Online) in period from 31.5.2021 to 3.6.2021.

As in previous years, competition categories are planned within the Festival as follows:

 • ACCORDION – solo
 • PIANO – solo
 • PIANO DUO
 • PIANO PRACTICUM 
 • CHAMBER ENSEMBLES
 • ACCORDION ORCHESTRA

The Festival program includes (online) competitions and (online) concerts (accordion, piano, ensembles).

All information will be available on the AKORDEON ART plus 2021 website:

Competition rules 2021, Proposition 2021 and Instruction for setting up video to YouTube and how to post link in application form (PROPOZICIJE/ Propositions 2021), as well as electronic Application form (PRIJAVA/ Application form 2021):  https://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba/

The Academy of Music, University of East Sarajevo, in accordance with the current practice, will send scanned certificates of professional development to all teachers who will follow the contents of the Festival (instructions will be send by email), based on completed Application Form for participation in AKORDEON ART plus 2021 which will be available on the website.

The deadline for registration of competitors (general data, scanned personal document, YouTube link, scanned proof of payment) is Friday May 21, 2021. It will be our pleasure to increase this important Music Festival with your participation. Please inform interested colleagues, teachers and competitors about the AKORDEON ART plus 2021.

Sincerely,

Dean
MA Maja Žuža, Associate professor

Date: 12.02.2021.