Nikola Peković (Serbia)

Никола Пековић је рођен у Краљеву 1991. године. Свој први контакт са хармоником остварује са 5 година. Нижу и две године средње музичке школе завршава у МШ Стеван Мокрањац из Краљева у класи Марије Вукићевић. Средњу школу завршава у МШ Др Милоје Милојевић из Крагујевца у класи једног од најеминентнијих професора, Миљана Бјелетића, док основне и мастер студије хармонике завршава на Факултету уметности у Нишу са највишим оценама у класи истог професора. Први је студент ФУ у Нишу који трећу и четврту годину завршава у једној академској години. Од Универзитета у Нишу добија највиша признања као најбољи студент основних и мастер академских студија. Специјалистичке студије завршава у Шпанији (2016) на академији “Musikene“ – Centro superior de musica del Pais Vasco у класи професора Алберди Ињакија, истакнутог светског уметника на хармоници. Тренутно је студент завршне године докторских студија у Португалу на Универзитету у Евори, одсек за музику и музикологију – хармоника.
Достигнућа: Запослен је у звању ванредног професора на Факултету уметности у Нишу. О Николином раду на Факултету сведоче његови студенти, који се као врсни извођачи издвајају по броју освојених награда, како на домаћим, тако и на међународним такмичењима. Његова педагошка активност рефлектује се и кроз чланство у жиријима на многобројним значајним интернационалним такмичењима хармонике, као и кроз одржавање масетер класова у земљи и иностранству. Последњих петнаест година активан је на концертноj сцени, наступа као солиста и камерни музичар у Србији (Коларчева Задужбина, Сава Центар, Комбанк дворана, Народно позориште у Београду, Београдско драмско позориште, Српско народно позориште у Новом Саду, СКЦ у Београду, Синагога у Новом Саду, Симфонијски оркестар у Нишу, Народно позориште у Нишу, Концертно-изложбени простор ФУ у Нишу, Свечана сала Прве крагујевачке гимназије, Народно позориште у Краљеву итд.), Кини, Русији,  Америци, Канади, Катару,  Француској, Словачкој, Италији, Немачкој, Украјини, Литванији, Летонији, Грчкој, Чешкој, Португалији, Шпанији, Бугарској, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији и Белгији. Kao уметник широких стилских интересовања наступа заједно са својом сестром Бојаном у глобалном ТВ такмичењу Ја имам таленат 2012. године, спајајући по мишљењу многих до тада неспојиво – класичну музику на хармоници и певање уз српски традиционални инструмент гусле. Као потпуно откровење овај дуо остварује победу. Три године касније, дискографска кућа ПГП/РТС издаје њихов заједнички ЦД под називом „Небеско је увек и довека“. Никола и Бојана оформили су ансамбл Art family са којим стварају глобалну музику (World Music) и наступају у земљи и иностранству. Овом остварењу претходи Николино солистичко аудио издање (ЦД) са класичном музиком на хармоници које бива објављено од стране Факултета уметности у Нишу 2014. године. Током досадашње каријере освајао је прва и друга места на преко 50 престижних акордеонистичких такмичења у земљи и иностранству, од којих се издвајају: Светски трофеј (Русија, Канада, Португал, Шпанија), Светски куп (Канада), Клингентал (Немачка), Кастелфидардо (Италија), Пула (Хрватска), Козани (Грчка), Белтинци (Словенија), Трст (Италија), Попрад (Словачка), Accoholiday (Украјина), Звездане Стазе (Србија).

pekovic.nikola@yahoo.com
+381648065803

*******

Nikola Peković was born in Kraljevo, Serbia (23rd of December, 1991). His first encounter with the accordion occurred when he was five years old. He finished primary and two years of high school at the Stevan Mokranjac Music School in Kraljevo, Serbia in the class of Marija Vukićević having accordion as his major. He graduated from high school in Kragujevac, Serbia, at the Dr Miloje Milojević high school in the class of professor Miljan Bjeletić. Bachelor and master’s degree with major accordion, Nikola completed at the University of Niš, at the Faculty of Arts in the class of professor Miljan Bjeletić. Nikola was the first student to complete the third and fourth year during one academic year. He received the highest honors as the best student of the bachelor and master studies in his generation. Nikola completed his postgraduate studies in Spain (2016) at the Musikene Academy – Centro superior de musica del Pais Vasco in the class of Professor Alberdi Inaki. Nikola is currently at his last year of doctoral studies at the Evora University in Portugal, department for music and musicology – accordion.
Accomplishments in the field: Nikola is currently employed as the associate professor at the University of Niš, Serbia. His students are a testament of his hard work and commitment winning numerous prizes in Serbia and abroad. His pedagogical activities also reflects through engagements in numerous judging committees and many international accordion competitions, as well as his master class lectures across the globe. Nikola has been active in the concert scene for the last 15 years, appearing as a soloist and chamber musician in Serbia (Kolarčeva Zadužbina, Sava Center, Kombank Hall, National Theater of Belgrade, Belgrade Drama Theater, Serbian National Theater in Novi Sad, National Theater in Niš, Niš University Hall, Simphony Orchestra in Niš, National Theater in Kraljevo, etc.), China, Russia, USA, Canada, Qatar, France, Slovakia, Italy, Germany, Ukraine, Lithuania, Latvia, Greece, Czech Republic, Portugal, Spain, Bulgaria, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Slovenia and Belgium. Nikola released his solo album featuring classical accordion music. The album was released by the University of Niš in 2014. During his career, Nikola won numerous first and second prizes across more than 50 prestigious accordion competitions in Serbia and abroad, with the Trophée Mondial De L’accordéon (Russia, Canada, Portugal, Spain), Coupe Mondiale (Canada), Klingenthal (Germany), Castelfidardo (Italy), Pula (Croatia), Kozani (Greece), Beltinci (Slovenia), Trieste (Italy), Poprad (Slovakia), Accoholiday (Ukraine), Star Ways  (Serbia) being some of the most notable ones. As an artist of broaden stylistic interests, Nikola performed together with his sister Bojana at the Serbia’s national television, at the I’ve Got Talent show in 2012, fusing together the music of the accordion with the singing along with the traditional Serbian instrument, gusle. The duo won the first prize, stunning every judge of the show. Three years later (2015), the PGP RTS national publishing house of Serbia releases their first record album under the name “Nebesko je uvek i doveka”. Today Nikola and Bojana are leaders of the group Art Family with whom they perform World Music across the world.

pekovic.nikola@yahoo.com
+381648065803