Mladen JELOVIĆ

Mladen JELOVIĆ (1973),  glazbeno  školovanje započeo je sa 8 godina u Osnovnoj glazbenoj školi u Bugojnu. Srednju glazbenu školu (odsjek harmonika) završava u Sarajevu. Studij završava  na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, gdje stječe zvanje profesor teoretsko-glazbenih predmeta. Pedagoški rad započinje  u Osnovnoj glazbenoj školi „Franjo S. Vilhar“ u Livnu 1994. godine kao nastavnik harmonike. Sa svojim učenicima  sudjeluje kako  na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima  u kategorijama: solo harmonika, harmonikaški komorni ansambli i harmonikaški orkestri. Do sada je osvojio 30 prvih, 6 drugih i 4 trče nagrade. Od važnijih za istaknuti su :

 • specijalnu nagradu na XII. federalnom natjecanju na Ilidži 2009 god. (orkestar harmonika)
 • prva nagrada i osvojen pobjednički pehar u kategoriji komornih ansambli ( duo harmonika) na VII. međunarodnom natjecanju harmonike „Fisa armonia“ u Trstu 2009. god.
 • prva nagrada i osvojen pobjednički pehar u kategoriji komorni ansambli (trio harmonika)  na „međunarodnom susretu harmonikaša“ u Puli 2009. god.
 • tri prve nagrade i osvojeni pobjednički pehari na međunarodnom festivalu harmonike „Bela pl. Panthy“ Slavonski Brod 2013, 2014, 2015, god. (orkestar harmonika)
 • prva nagrada i osvojen pobjednički pehar na međunarodnom festivalu harmonike u Puli 2013. god. (orkestar harmonika)
 • prvo mjesto i osvojeni Grand Prix na VIII međunarodnom susretu harmonike„Bela pl. Panthy“ Slavonski Brod 2016. god.
 • Udruženje muzičkih pedagoga u FBIH, 2007 god. dodjeljuje mu priznanje za postignute rezultate i izuzetan doprinos u razvoju glazbene pedagogije. Veći broj učenika iz klase Mladena  Jelovića nastavilo je školovanje na harmonici i glazbenoj pedagogiji kako u Bosni i Hercegovini tako i u inozemstvu.  Osnivač je i voditelj gradskog harmonikaškog orkestra u Livnu. Posljednjih pet godina je ravnatelj Osnovne glazbene škole „ Franjo S. Vilhar „ u Livnu. Dugogodišnji  je član žirija na federalnim i međunarodnim natjecanjima.

**********************************************************************
Mladen JELOVIĆ (1973), started his musical education at the age of 8 in Elementary Music School in Bugojno. He finished Secondary Music School (department of accordion) in Sarajevo, and his Master at Teacher’s Faculty in Mostar which gain him a title of Professor of music theory and practise. His pedagogical work as an accordion teacher started in Elementary Music School ‘Franjo S. Vilhar’ Livno in 1994. He participates in state as well as international contests with his students in categories: solo accordion, accordion chamber ensemble and accordion orchestra. He has won 30 first places, 6 second places and 4 other prizes. Some of the emphasized rewards are:

  • – Special Prize on XII Federal Contest in Ilidža in 2009(Accordion Orchestra)
  • -The First Prize and Winner’s Cup in category Chamber Ensamble (accordion duo) on VII international contest of accordion’s ‘Fisa Armonia’ in Trieste in 2009.
  • – The First Prize an Winner’s Cup in category chamber ensemble (accordion trio) in ‘International encounter of accordion player’s ‘ in Pula 2009.
  • – Three First Prizes and Winner’s Cup in International accordion festival ‘Bela Pl. Panthy’ in 2013, 2014 and 2015 ( accordion orchestra)
  • – The First Prize and Winner’s Cup in International festival of accordions in Pula 2013. ( accordion orchestra)
  • – The First Prize and Grand Prix on VIII International encounter of accordions ‘Bela pl. Phanty’ in Slavonski Brod in 2016.</
  • – Association of music pedagogist in FBIH in 2007 rewards him for achieved results and remarkable contributions in development of music pedagogy. Most of the students from his class continued their education of accordion and music pedagogy in Bosnia and Herzegovina and abroad. He is the founder and leader of the City’s Accordion Orchestra in Livno. For the last five years he has been the principal of Elementary Music School ‘Franjo S. Vilhar’ in Livno.He is long-range member of jury on federal and international contests.