Miradet ZULIĆ

Miradet ZULIĆ, Živinice (1962.), Osnovnu   muzičku   školu   završio   je   u   Živinicama  a   Srednju   muzičku   školu, instrumentalni  odsjek  za  harmoniku, u Novom Sadu. Dodiplomski  studij  na teoretsko-pedagoškom odsjeku i magistarski studij završio je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu gdje je i odbranio doktorsku disertaciju 2009. godine. Tokom školovanja, kao solista, član kamernih ansambala i harmonikaškog orkestra ‘’Sonja Marinković’’iz Novog Sada, učestvovao je na mnogim međunarodnim i nekadašnjim Saveznim (jugoslovenskim)  takmičenjima  osvajajući  brojne  prve  nagrade. Nastupao  je  u najznačajnijim  muzičkim  centrima  u  Njemačkoj,  Austriji  i  Švajcarskoj.   Njegovi učenici danas su uspješni i uzorni muzičari u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Solisti i kamerni ansambli iz njegove klase učestvovali su na mnogim takmičenjima na kojima su postizali zapažene rezultate. Udruženje muzičkih pedagoga u Federaciji BiH  dodijelilo  mu  je  2007. g.  Priznanje  za  izuzetan  doprinos  u  razvoju  muzičke pedagogije, a u  oktobru 2015. g. Ministarstvo nauke, obrazovanja kulture i sporta Tuzlanskog  kantona  dodijelilo  mu  je Priznanje za ‘životno djelo’. Učesnik  je  više  međunarodnih simpozija  i  autor  je  brojnih  radova  objavljenih u stručnim časopisima za muzičku kulturu u izdanju   Muzikološkog  društva Federacije  Bosne  i  Hercegovine, Muzičke  akademije  u  Sarajevu, beogradskom internacionalnom muzičkom časopisu ‘’Novi zvuk’’, hrvatskom digitalnom časopisu za harmoniku ‘’Eho’’, njemačkom časopisu za harmoniku ‘’Intermusik’’ i časopisu ‘’Nova škola’’ u izdanju Pedagoškog zavoda u Tuzli. Objavio  je   knjigu  Harmonika– Osnovni  prikaz  kroz  historijat,  literaturu,  pedagoška  iskustva  i predstavnike, dajući  značajan  doprinos  razvoju  harmonikaške  stručne  literature  u  regiji.  U 2011. je objavio Monografiju – 50 godina Srednje muzičke škole u Tuzli. U  Srednjoj  muzičkoj  školi  u   Tuzli  nepune  tri  decenije  vodio  je  predmete harmonika i kamerni ansambli a honorarno je predavao Istoriju muzike na Muzičkim akademijama u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Od oktobra 2015. je u radnom odnosu na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu angažovan za predmete Istorija muzike i Metodologija stručnog rada.
**************************************************************
Miradet ZULIĆ, graduate and postgraduate studies he completed at the Music Academy in Sarajevo. At the same institution he has also received his PhD degree in 2009. During his education he participated and won many first prizes in numerous national and international competitions as soloist, chamber musician as well as member of accordion orchestra “Sonja Marinković” from Novi Sad. He performed at the most important music centers in Germany, Austria and Switzerland.  His  students are today successful musicians in  Bosnia and Herzegovina  and  abroad.  Soloist  and  chamber  ensembles  from  his class  have  participated at  numerous competitions where  they  accomplished noticeable results. In  2007  Music  pedagogue’s society of  BIH  has awarded him with a Merit award for extraordinary contribution in the development of music pedagogy. He has participated in m any international symposiums and he’s works were published in professional journals by the Musicological society of BIH,  Music academy in  Sarajevo, in Belgrade’s international music  journal “New Sound”, Croatian web journal for accordion “Eho”.  Mr. Zulić collaborates with the Pedagogical Institute in Tuzla and with German international accordio journal “Intermusik”. His book Accordion – basic guide thru history, literature, pedagogical experiences and representatives of the instrument, gives an mportant contribution to the accordion professional literature in region. He is a teacher of accordion, chamber music and accordion orchestra at the  usic School in Tuzla, and he is a docent professor of Music history at the Music Academies in Sarajevo end East Sarajevo.