Miradet Zulić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Miradet Zulić, Živinice, BiH, (1962.). Osnovnu muzičku školu  završio je  u  Živinicama, a  Srednju  muzičku  školu, instrumentalni odsjek za  harmoniku, u Novom Sadu. Dodiplomski studij na teoretsko-pedagoškom odsjeku i magistarski studij završio je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu gdje je i odbranio doktorsku disertaciju 2009. godine.
Tokom školovanja, kao solista, član kamernih ansambala i harmonikaškog orkestra ’Sonja Marinković’ iz Novog Sada, učestvovao je na mnogim međunarodnim i nekadašnjim Saveznim (jugoslovenskim)  takmičenjima  osvajajući brojne  prve  nagrade. Nastupao je u najznačajnijim muzičkim centrima u Njemačkoj,  Austriji i Švajcarskoj. Njegovi učenici danas su uspješni i uzorni muzičari u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Solisti i kamerni ansambli iz njegove klase učestvovali su na mnogim takmičenjima na kojima su postizali zapažene rezultate. Udruženje muzičkih pedagoga u Federaciji BiH  dodijelilo mu je 2007. g. Priznanje za izuzetan doprinos u razvoju muzičke pedagogije, a u  oktobru 2015. g. Ministarstvo nauke, obrazovanja kulture i sporta Tuzlanskog  kantona  dodijelilo  mu je Priznanje za ‘životno djelo’. Učesnik je više  međunarodnih simpozija  i autor je brojnih radova objavljenih u stručnim časopisima za muzičku kulturu u izdanju   Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine, Muzičke akademije u Sarajevu, beogradskom internacionalnom muzičkom časopisu ’Novi zvuk’, hrvatskom digitalnom časopisu za harmoniku ’Eho’, njemačkom časopisu za harmoniku ’Intermusik’ i časopisu ’Nova škola’ u izdanju Pedagoškog zavoda u Tuzli. Objavio je knjigu Harmonika– Osnovni  prikaz kroz historijat, literaturu, pedagoška iskustva i predstavnike, dajući značajan doprinos  razvoju harmonikaške stručne literature u regiji. U 2011. je objavio Monografiju – 50 godina Srednje muzičke škole u Tuzli. U Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli nepune tri decenije vodio je predmete harmonika i kamerni ansambli a honorarno je predavao Istoriju muzike na Muzičkim akademijama u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Od oktobra 2015. je u radnom odnosu na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu angažovan za predmete Istorija muzike i Metodologija stručnog rada.

****************************************

Miradet Zulić, graduate and postgraduate studies he completed at the Music Academy in Sarajevo. At the same institution he has also received his PhD degree in 2009. During his education he participated and won many first prizes in numerous national and international competitions as soloist, chamber musician as well as member of accordion orchestra “Sonja Marinković” from Novi Sad. He performed at the most important music centers in Germany, Austria and Switzerland. His students are today successful musicians in  Bosnia and Herzegovina  and  abroad. Soloist and chamber  ensembles  from his class have participated at numerous competitions where  they  accomplished noticeable results. In 2007 Music pedagogue’s society of BIH  has awarded him with a Merit award for extraordinary contribution in the development of music pedagogy. He has participated in many international symposiums and he’s works were published in professional journals by the Musicological society of BIH,  Music academy in  Sarajevo, in Belgrade’s international music  journal “New Sound”, Croatian web journal for accordion “Eho”. Mr. Zulić collaborates with the Pedagogical Institute in Tuzla and with German international accordion journal “Intermusik”. His book Accordion – basic guide thru history, literature, pedagogical experiences and representatives of the instrument, gives an important contribution to the accordion professional literature in region. He was a teacher of accordion, chamber music and accordion orchestra at the Music School in Tuzla, and he is a associated professor (History of Music) at the Academy of Music, University of East Sarajevo.