Marko STOJANOVIĆ

Marko STOJANOVIĆ, rođen je u Smederevu, gde uz mentorstvo nastavnika Milana Ilića započinje svoje muzičko obrazovanje. U svojoj devetoj godini upisuje prvi razred u muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ u Beogradu. U toku osnovnog muzičkog školovanja prebacuje se u muzičku školu „Kosta Manojlović“ u Smederevu kod nastavnika Milana Erakovića. U toku osnovnog muzičkog školovanja nastupio je na mnogim takmičenjima na kojima je osvajao prve i druge nagrade. Srednju školu upisuje u Smederevu u klasi profesora Milomira Dojčinovića. Osnovne studije harmonike upisuje 2006. godine na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi prof. mr. Vojina Vasovića, koje završava u regularnom roku sa prosečnom ocenom 10  iz glavnog predmeta. Master studije upisuje 2010. godine takođe u Kragujevcu u klasi istog profesora i završava 2011. godine sa ocenom 10 iz glavnog predmeta. Odmah  po  završetku  master  studija  počinje  da  radi  u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Vršcu kao nastavnik harmonike. U toku školovanja nastupio je na mnogim domaćim i svetskim takmičenjima od kojih se izdvajaju:
– 1. mjesto na izboru za Svetski trofej, kategorija junior, Smederevo 2005.
– 2. mjesto na Svetskom trofeju, kategorija junior, Francuska 2005.
– 3. mjesto na Svetskom trofeju, kategorija senior, Kragujevac 2006.
– 5. mjesto na Svetskom kupu, kategorija junior, Norveška 2006.
– 1. mjesto na izboru za Svetski trofej, kategorija senior, Smederevo 2007.
– 3. mjesto na Svetskom trofeju, kategorija senior, Rusija 2007.
– 4. mjesto na Svetskom takmičenju akordeonista, kategorija senior, Kina 2008.
– 1.mjesto  na  međunarodnom  takmičenju  Akordeon  Art, kategorija senior, Sarajevo 2010. Pohađao je letnje škole i seminare kod eminentnih profesora kao što su Jurij Šiškin, Mika Vairinen, Ivan Koval, Tatjana Lukić, Radomir Tomić, Vojin Vasović, Vladimir Murza i Vjačeslav Semjonov. 2006. godine dobija počasnu plaketu grada Smedereva za ostvarene rezultate na takmičenjima, a 201 godine biva svrstan u Enciklopediju značajnih građana Smedereva. Od 2012. godine učestvuje na takmičenju Dani harmonike u Smederevu kao član stručnog žirija i organizacionog odbora, a od 2014. takođe učestvuje na festivalu AKORDEON ART, kao član žirija i organizacionog odbora. Od 2014. godine radi na Muzičkoj akademiji univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistenta za glavni predmet  –  harmonika. Pored  harmonike aktivno  svira i  klavir  koji  trenutno  studira  u  klasi  mr  Dragana Opančića.
*******************************************************************
Marko STOJANOVIC was born on 18 October 1988 in Smederevo. He started his musical education at the age of 9 in the music school “Vatroslav Lisinski” in Belgrade, at the accordion department. During his elementary musical education he passed to the music school “Kosta Manojlović” in Smederevo, to the class of the teacher Milan Eraković. During his musical education he was performing at many competitions where he would won first and second awards. He enrolled secondary school in Smederevo in the class of professor Milomir Dojčinović. He enrolled his undergraduate studies at the Faculty of Philology and Art in Kragujevac in 2006 in the class of prof. Vojin Vasović, MA. He finished the studies regularly with the average grade 10 in the main subject. He enrolled his master studies in 2010, again in Kragujevac, in the class of the same professor, and he finished it in 2011 with the grade 10 in the main subject. Right after he had completed the master studies, he started working in elementary and secondary music school “Josif Marinković” in Vršac as an accordion teacher. During his pedagogical work in the music school, his students were at numerous performances and competitions all over Serbia, where they won the first and second awards. During his education, he appeared at many local and world competitions, among which the following should be emphasized: 1 st place at the selection for the World Trophy, Junior Category, Smederevp 2005. 2 nd place at the World Trophy, Junior Category, France 2005. 3 rd place at the World Trophy, Senior Category, Kragujevac 2006. 5 th place at the World Cup, Junior Category, Norway 2006. 1 st place at the selection for the World Trophy, Senior Category, Smederevo 2007. 6. INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE AKORDEON ART 2015. 47 3 rd place at the World Trophy, Senior Category, Russia 2007 4 th place at the World Competition of Accordionists, Senior Category, China 2008. 1 st place at the international competition Akordeon Art, Category 9 Senior, East Sarajevo, 2010. He attended summer schools and seminars at eminent professors, such as Yury Shishkin, Mika Väyrynen, Ivan Koval, Tatjana Lukić, Radomir Tomić, Vojin Vasović, Vladimir Murza and Viacheslav Semionov. In 2006, he got the honorary plaque of the city of Smederevo for the results achieved at competitions, and in 2010 he was included in the Encyclopaedia of Important Citizens of Smederevo. In 2012 and 2013 he participated at the competition “Days of Accordion” Smederevo as a member of the professional jury, and since 2014 he has been working at the Academy of Music, University of East Sarajevo, as an assistant for the main subject Accordion. Besides the accordion, he actively plays the piano as well.