Maja ŽUŽA, BiH

Maja ŽUŽA rođena je 1984. godine u Sarajevu. Nižu i srednju muzičku školu završila je
u Istočnom Sarajevu. Već u tom periodu aktivno je koncertirala i osvajala specijalne i
prve nagrade na takmičenjima. Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
odsjek za klavir, završila je 2008. godine u klasi Mr Zorice Dimitrijević-Stošić, red.
prof. sa prosječnom ocjenom 10.00. Tokom studija bila je stipendista Vlade Republike
Srpske. Dobitnica je:
• Nagrade „Vojin Komadina“ Muzičke akademije UIS
• Plakete Univerziteta
• Srebrenjaka Sv. Stefana kao najbolji student Univerziteta (uručene od strane
predsjednika RS, dr Milana Jelića)
Magistarske studije na odsjeku za klavir završava 2012. godine u istoj ustanovi, u klasi
Mr Irine Skerl, doc.Pohađala je majstorske kurseve kod Mr Jurija Kota, red. prof. (Ukrajina), Mr Hinko
Haasa, red. prof. (Slovenija), Mr Jokut Mihailović, red. prof. (Srbija), Mr Aleksandre
Romanić, vanr. prof. (NJemačka), Miroslave Lili Petrović (Srbija), Mihala Rezeka
(Češka) i Aleksandra Serdara (Srbija).Po završetku osnovnih studija zaposlila se na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, najprije u zvanju umjetničkog saradnika, a zatim višeg umjetničkog saradnika. U tom periodu sarađivala je sa velikim brojem kolega i studenata, ostvarivši zavidan broj od preko 200 koncerata i nastupa u zemlji i regionu.
• Član je Udruženja građana za njegovanje akademske muzike „Novi zvuk“
• Jedan je od idejnih tvoraca i pokretača Prvog međunarodnog takmičenja pijanista na Muzičkoj akademiji UIS
• Potpredsjednik je i član osnivačkog odbora Udruženja građana za njegovanje
klasične muzike „Koral“
• Zamjenik je umjetničkog direktora i PR menadžer Festivala „Koral“
• Član je Srpskog prosvjetno kulturnog društva Prosvjeta
Od 2015. godine se nalazi u zvanju docenta na Katedri za klavir Muzičke akademije
Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od akademske 2017/2018 obavlja funkciju Rukovodioca Katedre za klavir i Koordinatora za međunarodnu saradnju Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
**************************************************
Maja ZUZA was born in 1984 in Sarajevo. She finished high school of music in East Sarajevo. Already in that period she actively concerted and won special and first prizes in competitions. Music Academy of the University of East Sarajevo, Department of Piano, finished in 2008 in the class of Mr Zorica Dimitrijevic-Stošic, with an average score of 10.00. During her studies, she was a scholarship recipient of the Government of the Republic of Srpska. The winner is
• „Vojin Komadina“ Prizes of the Academy of Music of the UIS
• University plaques
• Silver Medal of Sv. Stefana, as the best student of the University (awarded by
President of RS, Dr Milan Jelic)
Master’s degree at the piano department ends in 2012 at the same institution, in class Mr Irine Skerl. She attended master classes with Mr Yuri Kot, (Ukraine), Mr Hinko
Haas, (Slovenia), Mr Jokut Mihailović, (Serbia), Mr Aleksandra
Romanic, (Germany), Miroslava Lili Petrovic (Serbia), Mihail Rezek
(Czech Republic) and Aleksandar Serdar (Serbia).
Upon completion of her basic studies, she was employed at the Music Academy of the University of East Sarajevo, first in the title of an artistic associate, and then a senior artistic associates. During that period she collaborated with a large number of colleagues and students, achieving an enviable number of over 200 concerts and performances in the country and the region.
– Member of the Association of Citizens for Fostering Academic Music „New Sound“
One of the designers and initiators of the First International Piano Competition at the Music Academy of the UIS Vice President is a member of the Founder Board of the Association of Citizens for Nursing classical music „Koral“, Deputy Director of Art and PR Manager of the Festival „Koral“, Member of the Serbian Educational Cultural Society „Prosvjeta”.
Since 2015, she is a docent at the Piano Department of the Academy of Music University of East Sarajevo. From the academic year 2017/2018 he holds the position of the Head of the Piano Chair and the Co-ordinator for International Cooperation of the Music Academy of the University of East Sarajevo.