Ljubo Škiljević (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Ljubo Škiljević (1981.), Sarajevo, rođen 12. 12. 1981. godine u Sarajevu. Srednju muzičku školu na odsijeku za harmoniku završava 2000. godine u Bijeljini.  Dalje školovanje nastavlja na Muzičkoj akademiji “A. V. Neždanova” u Odesi(Ukrajina) gdje završava osnovne studije u klasi Zasluženog umjetnika Ukrajine, profesora V. A. Murze i magistraturu(tema: ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА С АККОРДЕОНА НА БАЯН), te stiče “Crvenu diplomu” sa počastima za postignut uspjeh u toku školovanja i stiče zvanja: koncertni izvođač, pedagog, orkestrant. Nastupao je u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Ukrajini, Grčkoj i Italiji.  U toku i nakon školovanja osvajao je nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu – Filološki fakultet(tema: Sevdalinka – istorija bilježenja i proučavanja). Radio je na mjestu profesora harmonike i orkestra u osnovnim muzičkim školama u: Tuzli, Zvorniku, Doboju. U toku dosadašnjeg pedagoškog rada, učenici profesora Ljube Škiljevića su nastupali i osvajali nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Nagrađen je Priznanjem-za poseban rad i zalaganje u oblasti muzike 2009. godine u Muzičkoj školi u Tuzli. Autor je stručnih i naučnih publikacija te učesnik domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i skupova u oblasti muzike i kulture, aktivno nastupa kao izvođač, solo i u sastavima različitih ansambala. Zaposlen je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u zvanju vanrednog profesora.

****************************************

Ljubo Škiljević born on 12 12th 1981 in Sarajevo. Finished High Music School in 2000 in Bijeljina (Bosnia and Herzegovina). Further education continues at the Academy of Music „A. V. Neždanova „in Odessa (Ukraine) where he completed his graduate studies in the class Honored artist of Ukraine, professor V. A. Murza and master’s degree, and achived the“ Red diploma „with honors for the success achieved in the course of their training and acquired titles: concert performer, teacher, orchestra (ensemble artist). During his studies, an after, he won awards at national and international competitions. He received his PhD at the University of Belgrade – Faculty of Philology (theme: Sevdalinka – the history of recording and studying). He worked at the place of professor of accordion and orchestra at the elementary music school in Tuzla, Zvornik, Doboj. During the previous pedagogical work, his students have played and won prizes in national and international competitions. He was awarded for the work and dedication in the field of music in 2009 at the Music     School in Tuzla. He is author of professional and scientific publications and participated in national and international scientific conferences and meetings in the field of music and culture, he is active as a performer, solo and as a member of various ensembles. He works at the University of East Sarajevo as a professor.