Leonora Bajramoski (Srbija / Bosna i Hercegovina // Serbia / Bosnia and Herzegovina)

Leonora Bajramoski, (Zaječar, Srbija 1993.) jedna je od značajnijih srpskih violinistkinja svoje generacije. Muzičko  obrazovanje započinje u Školi za muzičke talente u Ćupriji, Srbija, učeći violinu i violu kod renomiranih profesora: Uroša Pešića, Vladislava Bobića i Vladimira Markovića. 2010. godine proglašena je đakom generacije. 2011. godine upisuje studij violine na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi prof. Vladimira Markovića u čijoj klasi stiče diplomu 2015. godine. Te godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu dodeljuje joj PLAKETU UNIVERZITETA za izuzetan uspeh u toku studija na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, a Republika Srpska, skupština grada Istočno Sarajevo dodeljuje joj ZAHVALNICU za izuzetno ostvarenje i vrhunske rezultate u oblasti muzičkog obrazovanja. Takođe, dobitnica je nagrade „CVJETKO RIHTMAN“ za jednog od najboljih studenata Muzičke akademije u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je mnogih laureata i specijalnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenima kao i preko dvadeset prvih i drugih nagrada. Najznačajnije su: Laureat iz violine, u klasi prof. Bojane Pantović i I. nagrada iz viole, u klasi prof. Tomislava Miloševića na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije, održanom 2008. godine u Beogradu; Laureat iz violine, u klasi prof. Vladimira Markovića na Međunarodnom takmičenju „Jon Vidu“, održanom 2009. godine u Rumuniji; Laureat sa kamernim sastavom u klasi prof. Uroša Pešića na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ održanom 2010. godine u Beogradu; Laureat sa kamernim sastavom u klasi  prof. Vladimira Nikolića na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“, održanom  2011. godine u Beogradu. 16. i 18. Međunarodno takmičenje  „Petar Konjović“, održano 2011. i 2013. godine u Beogradu, na kome je osvojila prve nagrade iz violine, u klasi prof. Vladimira Markovića. Polaznica je violinističkih kurseva kod istaknutih svetskih pedagoga, Paula Roczeka (Austija) I Elene Korženjević (Rusija). Pored violine, uspešno svira i violu, što govori o njenoj muzičkoj svestranosti. Kao solistica i kamerna umetnica ostvarila je brojne turneje po Kuvajtu, Austriji, Italiji, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, BiH i Srbiji. 2018. godine kao zamenik koncert-majstora u orkestru Deutsche Philharmonie Bonn na turneji po Kini održala je dvadeset sedam koncerata. Od 2017. godine u zvanju asistenta violine radi na Muzičkoj Akademiji u Istočnom Sarajevu, a od 2019. godine je koncert-majstor Simfonijskog Orkestra Mostar i muzičko-scenskog spektakla „Mozart u vrtu“ Zagrebačkog Orkestra Mladih u kojima nastupa i kao solistkinja. Od nedavno je član udruženja  za negovanje klasične muzike ,,Koral“.

****************************************

Leonora Bajramoski, (Zaječar, Serbia 1993) one of the most prominent Serbian violinists of her generation. She started her music education at the Ćuprija School for Music Talents in Serbia, by playing both violin and viola in the classes of renowned professors such as Uroš Pešić, Vladislav Bobić and Vladimir Marković. In the school year of 2010/2011 she graduated as the best student of the generation. In 2011, she enrolled at the Academy of Music, University of East Sarajevo in the class of prof. Vladimir Marković, graduating in 2015. In the same year, The University of East Sarajevo granted her the University Plaque for her outstanding success during the studies at the Academy of Music in East Sarajevo, and Republika Srpska, the entity of East Sarajevo, granted her the Acknowledgment for remarkable accomplishments and astounding results in the field of music education. She is also the winner of the “Cvjetko Rihtman” award for one of the best students of the Music Academy in Bosnia and Herzegovina. She won many laureates and special awards at both republic and state competitions, as well as over twenty first and second prizes. The most significant are: Violin laureate in the class of Prof. Bojana Pantović and the First viola prize in the class of Prof. Tomislav Milošević at the Republic competition of students from Serbian music and ballet schools in Belgrade in 2008, Violin laureate in the class of Prof. Vladimir Marković at the International competition Jon Vidu in Romania in 2009, the Laureate with chamber ensamble in the class of Prof. Uroš Pešić at the International competition “Davorin Jenko“ in Belgrade in 2010, the Laureate with chamber ensamble in the class of Prof. Vladimir Nikolić at the International competition “Davorin Jenko“ in Belgrade in 2011, the first violin prizes in the class of Prof. Vladimir Marković at the 16th and 18th International competition “Petar Konjović“ in Belgrade in 2011 and 2013, respectively. She attended courses of world-renowned pedagogues Paul Roczek (Austria) and Elena Korženjevič (Russia). In addition to the violin, she also successfully plays the viola, which speaks of her musical versatility. As a soloist and a chamber artist, she took part in numerous tours like in Kuwait, Austria, Italy, Slovenia, Romania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia. In 2018, she was engaged in China tour as a vice concert-master where she had been a part of orchestra Deutsche Philharmonie Bonn which gave twenty seven concerts. Since 2017, she has been working as a violin assistent at the Academy of Music in East Sarajevo, and since 2019 as a concert-master of both the Mostar Symphonic Orchestra and the musical and theatrical spectacle “Mozart in the Garden“ by Zagreb Youth Orchestra, where she performs as a soloist as well. Recently, she became a member of Koral association for  cultivating classical music.