Katja Pupovac (Srbija / Serbia)

Katja Pupovac je rođena 1980. godine u Kragujevcu gdje osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u klasama prof. Vesne Đurđević i prof. mr Vojina Vasovića. Diplomirala je na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hanoveru (Njemačka) u klasi prof. Elzbet Mozer. Svoje usavršavanje nastavlјa na Slobomir P Univerzitetu gdje je 2013. godine magistrirala u oblasti metodike nastave harmonike. Rezultat dugogodišnjeg istraživanja izvođačke prakse muzike XVIII vijeka je doktorska disertacija koju je odbranila 2016. godine pod nazivom Osnovna pravila artikulacije kao jednog od glavnih nosilaca muzičkog izraza XVIII veka Dobitnik je mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima od kojih su najznačajnije: 1. nagrada u kategoriji solista i u kategoriji kamernih sastava na Međunarodnom takmičenju Citta di Castelfidardo 1995. godine,  Specijalna nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije 1996. godine,  2. nagrada na međunarodnom takmičenju Dyremose Prisen 1996. godine (Danska) i  3. nagrada na Međunarodnom takmičenju Citta di Castelfidardo 1997. godine. Nakon dugogodišnjeg uspješnog pedagoškog rada u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu, od 2018. godine svoj rad nastavlјa u rodnom gradu, u Muzičkoj školi „Miloje Milojević“. Učenici Katje Pupovac su dobitnici brojnih značajnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Od 2018. godine predaje Metodiku nastave harmonike u zvanju docenta na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, kao i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti metodike nastave harmonike i izvođačke prakse muzike 18. vijeka. Autor je više članaka na temu interpretacije ornamenata u muzici 18. vijeka. Održala je više seminara i predavanja u zemlјi i inostranstvu na temu interpretacije barokne muzike na harmonici.

************************************************************************

Katja Pupovac was born in Kragujevac in 1980, where she completed primary and secondary music education in the classes of Vesna Đurđević and Prof Vojin Vasović, MA. She graduated from Higher School for Music and Theatre in Hanover (Germany) in the class of Elsbet Moser. She continued her progress at University Slobomir P where she received her Master degree in the domain of methodology of teaching accordion in 2013.  Her doctoral dissertation, defended in 2016, entitled Basic rules of articulation as one of the main bearers of musical expressiveness in the eighteenth century was the result of many-year research of performing practice of the eighteenth century music. She is a winner of numerous awards in domestic and foreign competitions, among which the most significant are: First award in the category of soloists and in chamber music category in the International Competition in Citta di Castelfidardo in 1995, Special award in the Republic competition of Music and Ballet Schools in Serbia in 1996, Second award in the International Competition Dyremose Prisen (Denmark) in 1996 and Third award in the International Competition in Citta di Castelfidardo in 1997. After long successful pedagogic work at Music School “Mihailo Vukdragović” in Šabac, she moved to her native city in 2018 and continued to work at Music School “Dr Miloje Milojević“. The students of Katja Pupovac are winners of significant awards in domestic and international competitions. Since 2018 she has been teaching Methodology of teaching accordion at Faculty of Philology and Arts in Kragujevac and Music Academy in East Sarajevo. She is actively involved in scientific research in the domain of methodology of teaching accordion and performing practice of the eighteenth century music. She is the author of several papers on interpretation of ornaments in the eighteenth century music. She held a number of seminars and lectures in the country and abroad related to interpretation of Baroque music on the accordion.