Julijana Šulović

Julijana ŠULOVIĆ završila je niže i srednje obrazovanje u Muzičkoj školi “Josip Slavenski“ u Beogradu (klasa prof. Dragane Trajić), Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu (prof. Igor Lazko i Jasmina Gavrilović) i specijalizaciju i postdiplomske studije na Konzervatorijumu “P.I.Čajkovski“ u Moskvi (klasa prof. Mihaila Voskresenskog). Dobitnik je više prvih nagrada na nacionalnim takmičenjima. Kao solista i kamerni muzičar nastupala je na koncertima i festivalima u značajnim kulturnim centrima bivše Jugoslavije (Beograd, Zagreb, Ljublјana, Sarajevo, Ohrid…), kao i u mnogim evropskim zemlјama (Rusija, Estonija, Velika Britanija, Grčka, Rumunija, Italija). Snimala je za Radio i Televiziju Beograd, Televiziju Novi Sad i Radio Skoplјe. Autor je, scenarista i voditelј muzičkih emisija na RTSu – ciklusi o Mocartu, Bramsu, hronike BEMUS-a, portreti velikih umetnika kao što su J. Bašmet, G. Kremer, M. Majski… Snimila je i dva CD-a (muzika romantizma za klavir i čelo i muzika baroka za violinu i klavir). Angažovana je kao profesor – korepetitor u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i kao vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, BiH.
************************************************************************
Julijana SULOVIC started playing the piano at the age of five at the Josip Slavenski Music School in Belgrade (Serbia), where she completed her primary and secondary musical education with Prof. Dragana Trajic. She graduated at the Belgrade Music Art University with Prof. Igor Lazko and Prof. Jasmina Gavrilovic. She obtained her specialization and post graduate degree P.I. Tchaikovsky Conservatory in Moscow with prof Mihail Voskresensky. Mrs J. Sulovic was the winner of several State Piano Competitions in ex Yugoslavia. Her concert career includes performances as a soloist and a chamber musician in prominent concert halls all over ex Yugoslavia, as well as performances in Russia, Estonia, Italy, Great Britain, Romania, Greece, etc. Prof Sulovic recorded for radio and TV Belgrade, TV Novi Sad (Serbia) and Radio Skopje (FYR Macedonia). She performs broad repertoire, from baroque to contemporary authors. She recorded CD performing compositions for cello and piano (Schumann, Beethoven, Rachmaninov, Grieg) with Mileta Stankovic, DVDs titled “Favorite Violin Concertos for the Primary Music School” and “Sonatas for Violin and Piano”  with the violinist Vladimir Markovic and a DVD performing baroque sonatas with several young violinists. Mrs J. Sulovic was also the complete author of several TV music broadcasts (for Mozart’s and Brahms anniversaries), Belgrade Music Festival and TV interviews with Yuri Bashmet, Misha Maisky and Gidon Kremer.
Julijana Sulovic lectures at the East Sarajevo Music Academy and Mokranjac Music School in Belgrade.