IX Category Accordion/ Program, Youtube links

1/ PETKOVIĆ Radoš, Srbija                                                                                     

S. Bah: Preludijum i fuga u fis molu br. 14 DTK II BWV 833

A. Kusjakov: Sonata br. 06 ,,Vitraži i kavezi katedrale Sv. Pavla u Minsteru“

***

2/ PETRIĆ Mihajlo, Srbija

Skarlati: Sonata u D duru K 281

Derbenko: Sonata br. 04

J. Njamušin: Tokata

****

3/ PLAVČIĆ Marko, BiH

Skarlati: Sonata u E duru K 380

List: Preludijum i fuga na temu BACH

V. Zubicki: Sonata br. 02, III stav

****

4/ RAKOVIĆ Milijan, Srbija

Ž. F. Ramo: L’Indifferente

Fiala: Tokata Burleta

Zolotarjov: Sonata br. 02, I stav

F. Anđelis: Amalgam

***

5/ ŠARKOČEVIĆ Nikola, Srbija

S. Bah: Preludijum i Žiga iz Partite br. 01 BWV 825

Hajdn: Sonata u D duru HOB XVI/33

L. Lebič: Rej

***

6/ ŠEREG Nikola, Hrvatska

Skarlati: Sonata u d molu K 1

Olčak: Fantazmagorija

Đ. D. Radaković: Senzacije 04

F. Anđelis: Svita, III stav „Azijske scene“

***

7/ ŠERIFOVIĆ Muris, BiH

Skarlati: Sonata K 146

Rahmanjinov: Barkarola op. 10 br. 02

A. Nižnjik: Parita br. 02 „Maktub“, izbor stavova

***

8/ TOMAŠEVIĆ David, Srbija

S. Bah: Preludijum i fuga u f molu

Skarlati: Sonata u e molu

V. Semjonov: Sonata br. 02 „Baskirijada“, II i III stav

***

9/ TUJKOVIĆ Boško, Crna Gora

J. S. Bah: Preludijum i fuga u a molu DTK II

M. I. Glinka/M. Balakirjev: Ševa

O. Šmit: Tokata br. 02 op. 28

J. Helmsberger Jr.: Dijabolični ples

***

10/ ZYSKOWSKI Damian, Poljska

S. Bach: Preludijum i fuga u gis molu DTK II BWV 887

Kusjakov: Sonata br. 01, II stav „Presto“, III stav „Koral i Rečitativ, IV stav „Finale“

A. Belošicki: Španski triptih, III stav ,,Triada“

***

11/ HALILOVIĆ Edvin, BiH

Semjonov: Divertimento, III stav

Kupren: Adolescent

A. Kusjakov: Partita

***

12/ HALITOVIĆ Azra, BiH

Skarlati: Sonata K 25

Radisavljević: Lutke od krvi, I i II stav

D. Bobić: Liturgijska svita, III stav

***

13/ HODŽIĆ Vehbija, BiH

S. Bah: Italijanski koncert, I stav

Gubajdulina: De profundis

O. Šmit: Tokata br. 01

***

14/ JAVOR – KORJENIĆ Ivor, BiH/Hrvatska

Skarlati: Sonata u fis molu K 25 L 481

V. Semjonov: Sonata br. 01

****

15/ JELAČIĆ Dragan, BiH

S. Bah: Preludijum i fuga u cis molu DTK II BWV 873

Rimski Korsakov: Marš plemića, iz opere – baleta „Mlada“

Tiensu: Fantango

F. List: Igra patuljak

***

16/ KONATAR Danica, Srbija

A. Soler: Sonata u d molu R.117

Korpijaako: Sonata br. 01 ,,Ultra“, III stav

Radić: Sonata Lesta, II i III stav

M. Moškovski: Španski kapričo

***

17/ KORLATOVIĆ Adis, BiH

Skarlati: Sonata u B duru K 70

Vojtenko: Otkrovenje

Kusjakov: Sonata br. 02, I stav

V. Semjonov: Kapris br. 02 ,,S.O.S.“

****

18/ LAZAREVIĆ Nikola, Srbija

S. Bah: Preludijum i fuga u g molu br. 16 DTK II

Musorgski: Slike sa izložbe, Promenada, Gnom, Tržnica u Limožu

Skarlati: Sonata u a molu K 109 L 138

B. Mantovani: 8′ 20“ chrono

***

19/ LAZIĆ Božana, BiH

Skarlati: Sonata u f molu K 519

Rahmanjinov: Vokaliza

V. Vlasov: Pet pogleda na arhipelag Gulag, I, II, i III stav

****

20/ MILJKOVIĆ Igor, Srbija

S. Bah: Preludijum i fuga u c molu DTK I BWV 871

Lundkvist: Botanička bašta, I, II i VIII stav

Vivaldi: Koncert br. 04 „Zima“, I stav

A. Repnjikov – Rečitativ i Tokata