Ivana SARIĆ, BiH

Ivana SARIĆ rodjena je 1980. godine u Šapcu. Svoja prva znanja je stekla u muzičkoj školi Mihailo Vukdragović u Šapcu, gde je završila osnovnu i srednju muzičku školu. Najznačajniji uticaj iz ovog perioda na nju je ostavila prof. Goara Lazić (Ukrajina). Svoje školovanje nastavlja na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu gde je diplomirala na odseku za opštu muzičku pedagogiju, sa završnim radom iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom (sa akcentom na Šopenovm opusu) gdje je produbila svoja pijanistička znanja, kroz analitički pristup muzičkom djelu. Nakon toga diplomira i na odsjeku za klavir, u klasi mr. Irine Skerl. Svoj pedagoški rad Ivana Sarić započinje 2004. Značajan višegodišnji rad ostvaruje u Školi za osnovno muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu, gde se kroz rad sa talentovanim učenicima svrstava medju istaknute nastavnike. Njeni učenici dobitnici su brojnih nagrada. Mnogi od njih uspješno nastavljaju školovanje u srednjoj muzičkoj školi i Muzičkoj akademiji.
****************************************************************************************
Ivana Saric was born in 1980 in Sabac. She gained her first knowledge at the music school Mihailo Vukdragović in Šabac, where she finished Elementary and Secondary Music school. The most significant influence on Ivana’s future vocation had her teacher, Goara Lazic (Ukraine). She continued her education at the Music Academy in East Sarajevo, where she graduated at the Department of General Music Pedagogy, with her final work in Harmony with harmonic analysis (with accent on Shopen’s opus) where she deepened her pianistic knowledge through an analytical approach to music. After that she graduated in the piano section, in the class of mr Irina Skerl.She began her teaching work in 2004. She has been performing significant years of work at the School for Basic Music Education in East Sarajevo, where she became a very good teacher through work with talented pupils. Her students received numerous awards. Many of them successfully continue their education at the Central Music School and the Music Academy.