II Category Piano/ Program, Youtube links

2.06.2021. 9:00

1/ PEJAKOVIĆ Emilija, Crna Gora

S. Bah: Preludijum u d molu

L. van Betoven: Sonata g mol op. 49. br. 01, I stav

S. Heler: Etida u c molu op. 46

 

2/ SIJARIĆ Sofian, BiH

S. Bah: Poloneza u g molu BWV 125

Kulau: Sonatina u C duru op. 20 br. 01, I stav

V. Gilok: Planinska balada

 

3/ ŠIMRAK Vedrana, Crna Gora

M. Klementi: Sonatina op. 36 br. 02, I stav

I. Berkovič: Tokatina na temu češke pjesme

G. F. Hendl: Arija

 

4/ VEHABOVIĆ Afan, BiH

S. Bah: Mali preludijum u c molu BWV 999

A. Mocart: Bečka sonatina br. 01 C dur, I stav

D. Kabalevski: Skerco

 

6/ VIO Adrian Hrvatska

A. Mocart: Sonata br. 01 KV 331 „Rondo alla Turca“

S. Bah: Dvoglasna invencija br. 11 BWV 782

P. I. Čajkovski: Godišnja doba op. 371 br. 10 „Oktobar“

 

6/ ZAGORANSKI Kaja, Hrvatska

J. S. Bah: Dvoglasna invencija u F duru

Hajdn: Sonata u D duru HOB XVI/4, I stav

Mendelson: Tarantela op. 102 br. 03

S. Rahmanjinov: Italijanska polka

 

7/ AGOVIĆ Minela, BiH

J. S. Bah: Preludium u c molu BWV 999

Klementi: Sonatina op. 36 br. 03

K. Debisi: Mali crnac

 

8/ ANTONINA Lea Eva, Hrvatska

K. Bah: Adagio BWV 974

F. Kulau: Sonatina op. 88 br. 03 Allergo con affetto

 

9/ BULAJIĆ Iva, Crna Gora

Cipoli: Fugeta

Kabalevski: Rondo-Tokata op. 60 br. 04

S. Majkapar: Varijacije na rusku temu

 

10/ DAUTBAŠIĆ Neo, BiH

J. S. Bah: Preludijum u c molu BWV 999

W. A. Mocart: Sonata za klavir br. 16 u C duru K 545, I stav

F. Šopen: Mazurka u F duru, op. 68 br. 03

 

11/ DEDIĆ Sara, BiH

S. Bach: Menuet u g molu

P. I. Čajkovski: Starofrancuska pjesma

 

12/ DRECUN Sara, Crna Gora

B. Divernoa: Etida op. 176 br. 24

Haslinger: Sonatina u C duru

Štajbelt: Adaggio

G. F. Hendl: Paspje

 

13/ ĐIKANOVIĆ Andrija, Crna Gora

J. S. Bah: Sarabanda iz Francuske svite br. 02

Hačaturjan: Narodna pjesma

A. Hačaturjan: Two gossiping old women

 

14/ GRŽIĆ Dora, BiH

J. S. Bah: 6 preludija, br. 03

Klementi: Sonatina op. 36 br. 06

B. Martinu: Kolumbina pleše

 

15/ HRNJICA Ajla, BiH

Skarlati: Tokata (Sonata) d-moll K 141

W. A. Mocart: Sonata C dur KV 545, I stav

S. Rahmanjinov: Morceaux de fantasie op. 03 br. 04 ,,Polichinelle“

 

16/ KUČIĆ Anja, Hrvatska

I. Čajkovski: Slatki san iz Albuma za mlade op. 39

Šuman: Knecht Ruprecht iz Albuma za mlade op. 68

J. S. Bah: Preludijum u D duru BWV 936 iz Šest malih preludijuma

Y. Nakada: Etida Allegro

 

17/ MEMIĆ Hana, BiH

J. S. Bah: Mali preludijum br. 02 c mol BWV 934

L. Dussek: Sonatina u G duru op. 20 br. 01, I stav

F. Burgmiler: Pastirov povratak op. 109 br. 03

 

18/ MEMIĆ Harun, BiH

J. S. Bah: Menuet u G duru BWV 116

M. Klementi: Sonatina D dur op. 36 br. 06, I stav

 

19/ MILANOVIĆ Lana, Crna Gora

Hajdn: Sonata A dur Hob. XVI: 5

J. S. Bah: Sinfonia br. 02 c mol BWV 788

R. Lagidze: Muzički momenat