I Category Piano/ program, Youtube links

1.06.2021, 10:00

1/ JOVOVIĆ Mihaela, Crna Gora

S. Bach: Menuet u G duru

Diabeli: Sonatina F dur op. 168 br. 01, I stav

Hadjiev: Etida u a molu

R. Šuman: „Prvi gubitak“ iz Albuma za mlade op. 68

 

2/ KRISTIĆ Elli, BiH

S. Bah: Mizet u D duru

L. van Betoven: Sonatina u G duru

S. Prokofjev: Mala priča

 

3/ MARKOVIĆ Lena, Srbija

S. Bah: Menuet u g molu

C. Gurlit: Valcer u C duru op 101

 

4/ PEJOVIĆ Una, Crna Gora

S. Bach: Menuet

Gedike: Igra

Frank: Žalba jedne lutke

Lešhorn: Etida op. 65

D. Kabalevski: Klovnovi

 

5/ PETROVIĆ Mila, Crna Gora

Lemoan: Etida op. 37 br. 10

S. Bah: Menuet u G duru

Vanhal: Sonatina F dur, I stav

D. Kabalevski: Klovnovi

 

6. PERVAN Hana, BiH

S. Bah: Menuet u G duru

Klementi: Sonatina

Šuman: Divlji jehač

V. Milanković: Sat otkucava

 

7/ PROŠEV Teodor, Sjeverna Makedonija

S. Bah: Mali preludijum u C duru

L. van Betoven: Sonatina u G duru

Majkapar: Leptir

R. Šuman: Marš op. 68 br. 02

 

8/ SREBRENICA Esma, BiH

S. Bah: Mizet

Šmit: Sonatina op. 207 A-dur

W. Gillock: Owl at Midnight; Argentina

 

9/ STOLICA Noah Vuk, BiH

Tajčević: Za djecu br. 04 „Cantabile“

S. Bah: Menuet u d molu BWV 132

E. Sati: Gnossienne br. 01

 

10/ TUTUNDŽIĆ Saora, BiH

Koreli: Sarabanda u e molu

Klementi: Sonatina C dur op. 36

V. Gilok: ,,Jesenja skica“ i „Morski pejzaž“

 

11/ BAJRAMBAŠIĆ Ajna, BiH

Cipoli: Sarabanda g mol

Šurovski: Varijacije a mol

Š. Majkapar: Romansa

 

12/ HASANOVIĆ Sumeja, BiH

S. Bah: Poloneza u G duru BWV 130

Haslinger: Sonatina C dur, II stav

P. I. Čajkovski: Album za mlade op. 39 br. 17 „Njemačka pjesma“

 

13/ IVEGEŠ David, Srbija

S. Bah: Poloneza u g molu

I. Berkovič: Varijacije u a molu

 

14/ VLAOVIĆ Miona, Crna Gora

S. Bah: Menuet u g molu

S. Bah: Bure

I. Berkovič: Etida a mol