I Category Accordion/ Program, Youtube links

03.06.2021.

1/MUJANOVIĆ Ali, BiH

K. Čavić: Tužna pjesma

I. Sabo: Zec kolo vodi

 

2/ NOVOVIĆ Todor, Srbija

F. Hendl: Sarabanda

N. Rakov: Portreti, izbor stavova

 

3/ PECNIK Matej, Slovačka

Sabo: Vrteška

S. Betman: Ples mornara

 

4/ PERIN Tara, Srbija

Dementjov: Dobro raspoloženje

Derbenko: Veseli ples

 

5/ RADOVIĆ Aleksandar, BiH

Sabo: Nestašno magare

J. Derbenko: Ukrajinski ples

 

6/ RELOVSKY Miroslav, Slovačka

Latišev: Malvinin valcer iz svite “U svetu bajki”

J. Derbenko: Limuzina

 

7/ SARAČ Ishak, BiH

Bernau: Na vrtuljku

V. Mejer: Igra pred kolibom

 

8/ SEDLAK Martin, Hrvatska

Bernau: Vjeverica

J. Matanović: Dječija svita “Cirkus”, III stav

 

9/ TROHA Špela, Slovenija

Nevi: Mala svita za harmoniku “Uvod” i “Bezobrazni jazavičar”

A. Belada: Nostalgia Argentina

 

10/ XING Ruiqiao, Kina

Chanson Douce

One inch Girl

 

11/ BLAGOJEVIĆ Vojin, Srbija

Čimaroza: Sonata

V. Bernau: Ciganska svita, II i III stav

 

12/ BULJAN Matej, Hrvatska

Dankomb: Moja prva sonatina

Bernau: Djevojački ples

V. Odak – Jembrih: Karneval

 

13/ ČESEN Rozala, Slovenija

Rus – Ploc: Pospanac

Habiht: Plesni marš

V. Nevi: Mala suita

 

14/ FLANJAK Marko, Hrvatska

Odak – Jembrih: Karneval

Černi op. 599: Etida u C duru

V. Odak – Jembrih: Igre na livadi

 

15/ GLAMOČIĆ Filip, BiH

Nevi: Mala svita za harmoniku (Uvod)

K. Černi: Etida u C duru

 

16/ JEVTIĆ Mihaela, BiH

Buhvostov: Mirna melodija

J. Derbenko: Ples gusaka

 

17/ KNUPLEŽ Feliks, Slovenija

Čajkin: Uspavanka

A. Vaingerl: Ples robota

 

18/ KOLAR Novak, Hrvatska

Matanović: Dječija svita „Cirkus“, IV stav „Klaunovi“

Gerštajn: Bagatella

M. Mess: Tauguito