HINKO HAAS, Slovenia

Hinko Haas je rođen 1956. godine u Celju, Slovenija. Klavir je diplomirao na Muzičkoj Akademiji u Ljubljani u klasi prof. Dubravke Tomšić-Srebotnjak, gde je završio i postdiplomske studije. Usavršavao se kod Rudolfa Kerera u Vajmaru, Kloda Kopensa u Briselu i kao stipendista švajcarske vlade kod Karla Engela u Bernu. Nastupao je kao solista i član brojnih kamernih sastava u mnogim zemljama Evrope, Rusiji, SAD i Tajvanu, zatim sa simfonijskim i kamernim orkestrima Slovenije, Tajvana, Francuske, Hrvatske i eminentnim solistima (violinisti Igor Ozim, Maja Cerar, Volodja Balžalorski, violista Jerzy Kosmala, violončelista Wolfgang Panhofer, sopranistica Ana Pusar Jerič, flautista Cveto Kobal…). Snimio je 21 CD-a. Njegov solistički repertoar obuhvata sve stilske epohe, a posebnu sklonost pokazuje prema kamernoj muzici. 2004. godine dobitnik je Nagrade Julija Batteta Društva muzičkih umetnika Slovenije za koncertnu delatnost i svestrani doprinos slovenačkoj muzičkoj kulturi. Od 1992. godine profesor je klavira na Muzičkoj Akademiji u Ljubljani, gde je 2006 izabran za redovnog profesora.