Giorgio Dellarole (Italija / Italy)

Profesor harmonike na Konzervatorijumu Arrigo Boito u Parmi, Đorđo Delarole (Giorgio Dellarole) studirao je kod Emanuela Spantakonija (Emanuele Spantaconi) i Serđa Skapinija (Sergio Scappini) i završio specijalizaciju izvođenja muzike starih majstora kod Marka Farolfija (Marco Farolfi), Emilije Fadini (Emilia Fadini) i Luke Obertija (Luca Oberti).
Svojom koncertnom djelatnošću predstavio je harmoniku na veoma značajnim mjestima na kojima je nastupao kroz cijelu Italiju, u Evropi (Francuska, Njemačka, Belgija, Švajcarska, Austrija, Poljska, Švedska, Finska, Estonija, Litvanija, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Ukrajina, Češka Republika, Slovačka), Kini, Africi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Snimao je kao solista i član kamernih sastava od dua do seksteta, predstavljajući muziku starih majstora i modernu muziku savremenih kompozitora, kao i Tango repertoar.
Delarole je premijerno izveo, između ostalih, djela Nikole Kampograndea (Nicola Campogrande) i Anđela Đilardina (Angelo Gilardino) i često je sarađivao sa muzičarima kao što su Mikele Andalo (Michele Andalo), Fiorela Andriani (Fiorella Andriani), Luiđi Atademo (Luigi Attademo), Frančesko Baroni (Francesco Baroni), Bruno Kavalo (Bruno Cavallo), Alesandro Čikolini (Alessandro Ciccolini), Frančesko D’Oracio (Francesco D’Orazio), Svetlana Fomina, Gabriele Đeminijani (Gabriele Geminiani), Luka Đardini (Luca Giardini), Kreta-Maria Kentala (Kreeta-Maria Kentala), Lorenco Mikeli (Lorenzo Micheli), Paola Nervi, Alesandro Palmeri (Alessandro Palmeri), Roko Parizi (Rocco Parisi), Emanuele Segre, Jani Sunnaborg, Đorđo Tabako (Giorgio Tabacco), Alesandro Tampieri (Alessandro Tampieri), Imbi Tarum, Slavomir Zubžicki (Sławomir Zubrzycki).
Prethodnih godina posvetio se proučavanju baroknog i klasičnog repertoara, čime je među prvima predstavio harmoniku stručnjacima u umjetničkoj muzici u tom svjetlu. Istovremeno, kroz majstorske kurseve, pokušava da proširi ideju strogog filološkog i stilskog istraživanja primjenjenog na staru muziku među akordeonistima.
Za muziku starih epoha Delarole nastupa na modifikovanom instrumentu napravljenom od strane fabrike Skandali (Scandalli), naštimovanom na Valoti štim (Vallotti temperament) na A415 herca.

****************************************

Accordion professor at the Conservatory “Arrigo Boito” of Parma, Giorgio Dellarole studied with Emanuele Spantaconi and Sergio Scappini and specialized in the performance of the early music with Marco Farolfi, Emilia Fadini and Luca Oberti.
Through his concert activity he has brought the accordion to very important concert venues where he has performed all over Italy, in Europe (France, Germany, Belgium, Switzerland, Austria, Poland, Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Romania, Bosnia-Herzegovina, Greece, Ukraine, Czech Republic, Slovakia) and in China, Africa and United States.
He has recorded as soloist and with chamber ensembles from duo to sextet, performing early music and contemporary and Tango repertoires.
Dellarole has played as a first execution, among others, pieces by Nicola Campogrande and Angelo Gilardino and he often collaborates with musicians such as Michele Andalò, Fiorella Andriani, Luigi Attademo, Francesco Baroni, Bruno Cavallo, Alessandro Ciccolini, Francesco D’Orazio, Svetlana Fomina, Gabriele Geminiani, Luca Giardini, Kreeta-Maria Kentala, Lorenzo Micheli, Paola Nervi, Alessandro Palmeri, Rocco Parisi, Emanuele Segre, Jani Sunnarborg, Giorgio Tabacco, Alessandro Tampieri, Imbi Tarum, Sławomir Zubrzycki.
In the last years he has devoted himself mainly to the study of the baroque and classical repertoire, being one of the first to bring the accordion to the experts’ attention. At the same time, through his courses and master classes, he tries to diffuse the idea of a rigorous philological and stylistic research applied to early music among the accordionists.
For early music Dellarole plays a custom accordion made by Scandalli, tuned to the Vallotti temperament at A415 Hz.