Žiri festivala

Stefan HUSSONG, Njemačka

Jurij KOT, Ukrajina

Roman JBANOV, Francuska

Radu RATOI, Moldavija/Rumunija

Armin FUCHS, Njemačka

Rita KINKA, Srbija

Vladimir BLAGOJEVIĆ, Srbija

Dražen KOŠMERL, Hrvatska

Irena MERDOVIĆ, Crna Gora

Srđan ČALDAROVIĆ, Hrvatska

Daniela VAGNER, Srbija

Vladimir MANDIĆ, Srbija

Nikola PEKOVIĆ, Srbija

Darko RUŽIČIĆ, BiH

Danijela GAZDIĆ, BiH

Zoran JANČIĆ, BiH

Nevena ĆEKLIĆ, BiH

Milorad JOVANOVIĆ, BiH

Julijana ŠULOVIĆ, Srbija

Katja PUPOVAC, Srbija

Dražan KOSORIĆ, BiH

Miradet ZULIĆ, BiH

Davor PEROTIĆ, BiH

Sanja STIJAČIĆ, BiH

Maja ŽUŽA, BiH

Bartolomej STANKOVIĆ, BiH

Slađana KOVAČ, BiH

Ljubo ŠKILJEVIĆ, BiH

Lejla ALAJBEGOVIĆ, BiH

Maja ĐOGO, Srbija/BiH

Marko STOJANOVIĆ, Srbija/BiH

Leonora BAJRAMOSKI, Srbija/BiH