Ena OVČINA, BiH

Ena OVČINA (Sarajevo, 13.oktobar 1990.) pijanist i muzički pedagog. Magistrirala je na Muzičkoj  akademiji u Zagrebu u klasi prof. Đorđa Stanettija. Tokom školovanja je pohađala seminare poznatih pedagoga kao što su Romuald Noll, K.H. Kämmerling, Gregor Vidović, Aleksandra Romanić, Grigory Gruzman, Jan Jiraček von Arnim. Uspješno je sudjelovala na Federalnim muzičkim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, Regionalnim hrvatskim natjecanjima studenata glazbe i plesa te međunarodnim takmičenjima u Italiji, Pianello Val Tidone i  „Marco Fortini“ u Bologni i Banjalučkom bijenalu kao solistica i članica kamernih ansambala. Vrlo je aktivna u promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini i regiji kroz izvođenje koncertata kao solistica i članica raznih kamernih ansambala. Na festivalu arTz, festivalu savremene umjetnosti, organizovala je koncert koji promoviše mlade kompozitore iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je izvodila djela hrvatskog kompozitora Franje Klinara i bosanskohercegovačkog kompozitora Mirona Konjevića. U saradnji sa Zagebačkim orkestrom mladih (ZOM) pod ravnanjem dirigenta Igora Tatarevića, praizvela je Koncert za klavir i orkestar, op. 11 hrvatskog kompozitora Luke Marohnića. Sa kamernim orkestrom „Amoroso“, Leskovac iz Srbije sudjeluje na muzičkom događaju  „Barokne večeri“  gdje  izvodi koncerte za dva klavira od  J. S. Bacha. Radi kao profesor klavira u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla kao i Srednjoj muzičkoj školi „Čestmir Mirko Dušek“ u Tuzli.
**********************************************************
Ena OVCINA (Sarajevo, October 13, 1990) is a pianist and musical pedagogue. She obtained Master degree on the Music Academy in Zagreb in the class of prof. Đorđe Stanetti. During the education she  has been attending masterclasses of eminent  pedagogues such as Romuald Noll, K.H. Kämmerling, Gregor Vidović, Aleksandra Romanić, Grigory Gruzman, Jan Jiracek von Arnim. During the education she successfully participated on Federal Music  Competitions in Bosnia and Herzegovina,  Regional Croatian competitions of students of music and dance as well as international competitions in Italy, Pianello Val Tidone and “ Marco Fortini „Bologna and Banja Luka Biennale as a soloist and member of chamber ensembles. She is very active in the promotion of classical music in Bosnia and Herzegovina and in the region performing concerts as soloist or member of various chamber ensembles.  At the arTz festival, a festival of contemporary art, she organised the concert promoting young composers from Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina during which she performed pieces from Croatian composer Franjo Klinar and Bosnian-Herzegovinian composer Miron Konjević. With the Zagreb Youth Orchestra (ZOM) under the direction of conductor Igor Tatarević, she premiered the Concert for Piano and Orchestra, op. 11 by Croatian composer Luka Marohnić. In cooperation with the Chamber Orchestra „Amoroso“, Leskovac from Serbia she has been participating in the annual musical events “ Baroque evenings”  performing Concerts for two pianos by  J. S. Bach. She has been working as a piano teacher in the Primary Music School and High Music School „Čestmir Mirko Dušek“ in Tuzla.