Dražan KOSORIĆ

Dražan KOSORIĆ (1976, Bosna i Hercegovina), Studije kompozicije (u klasi prof. K. Cepkolenko) i harmonike (u klasi prof. V. Murze) završio je na Državnoj muzičkoj akademiji “A. V. Neždanova” (Odesa, Ukrajina) 2003. godine. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. i 2014. godine. Autor je simfonijske, kamerne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike. U okviru svog stvaralaštva najveću pažnju posvećuje harmonici. Djela su mu izvođena u Ukrajini, Rusiji, Litvaniji, Polјskoj, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Švedskoj, Nјemačkoj, Norveškoj, Bugarskoj, Belorusiji i BiH. Dobitnik je prve nagrade na takmičenju kompozitora „GRADUS ad PARNASUUM “ u okviru VIII Međunarodnog foruma muzike mladih (Kijev, Ukrajina, 2003. g.). Osvojio je prvo mjesto u dvije različite kategorije, na takmičenju kompozitora, u okviru Internacionalne manifestacije Dani harmonike u Smederevu (Srbija, 2004. g.); tri puta drugo mjesto na istom takmičenju u kategoriji „A“ (2005., 2007. i 2008. g.) i drugo i treće mjesto u kategoriji “B” (2011. g.). Kompozicija D. Kosorića Pusta zemlјa za harmoniku solo nagrađena je u kategoriji Best New Original Work (Classical) na 67. Svjetskom Kupu harmonike, održanom u Salzburgu (Austrija) 2014. godine. Dobitnik je treće nagrade na Međunarodnom takmičenju kompozitora u Sofiji, Bugarska (Sofia International Composition Competition) za kompoziciju “Koncert za trubu i gudački orkestar”. Učestvovao je na Međunarodnom festivalu savremene umjetnosti  „TWO DAYS AND TWO NIGHTS OF NEW MUSIC “ u Odesi (2003., 2005., 2008., 2010 i 2015.. g.).  Kompozicije su mu objavlјene u izdanjima Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH) i njemačke izdavačke kuće EDITION AVANTUS. U zvanju je vanrednog profesora, a od septembra 2015. god. obavlјa i funkciju dekana Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
***************************************************************
Dražan KOSORIC (1976, Bosnia and Herzegovina), Studies in composition (in the class of professor K. Tsepkolenko) and accordion (in the class of professor V. Murza) finished at the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of music (Ukraine) in 2003. Professor Kosoric obtained his Master’s degree at the Music Academy of the University of East Sarajevo in 2011 and 2014. He is the author of symphonic, chamber, instrumental and vocal-instrumental music. Within the framework of his work, special focus and attention is paid to accordion. His works have been performed in Ukraine, Russia, Lithuania, Poland, Italy, the Czech Republic, Slovakia, Austria, Croatia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Sweden, Norway, Germany, Bulgaria, Belarus and Bosnia and Herzegovina. He won the first prize at the „GRADUS ad PARNASUUM“ composer competition within the VIII International Youth Music Forum (Kiev, Ukraine, 2003). He won first prize in two different categories at the composer competition within the International Days of Accordion in Smederevo (Serbia, 2004); three times the second place in the same competition in the category „A“ (2005, 2007 and 2008) and the second and third place in the category „B“ (2011). Composition of Drazan Kosoric Wasteland for solo accordion was awarded in the Best New Original Work (Classical) Category at the 67th World Accordion Cup held in Salzburg (Austria) in 2014. He won the third prize at the Sofia International Composition Competition for the composition Concert for Trumpet and String Orchestra. He participated in the International Festival of Contemporary Art „TWO DAYS AND TWO NIGHTS OF NEW MUSIC“ in Odessa (2003, 2005, 2008, 2010 and 2015). His compositions were published in the editions of the Music Academy of the University of East Sarajevo (BiH) and the German publishing house EDITION AVANTUS. He is a full-time associate professor, and since September 2015 he has been the Dean of the Music Academy of the University of East Sarajevo.