Dražan Kosorić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Dražan Kosorić (1976, Bosna i Hercegovina), studije kompozicije i harmonike završio je na Državnoj muzičkoj akademiji “A. V. Neždanova” (Odesa, Ukrajina) 2003. godine. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. i 2014. godine. Autor je simfonijske, kamerne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike. Djela su mu izvođena u više zemalja Evrope: Ukrajini, Rusiji, Italiji, Njemačkoj, Austriji,  Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bugarskoj, Poljskoj, Singapuru, Kini i dr. Osvojio je nagrade na takmičenjima kompozitora u Ukrajini (GRADUS ad PARNASUUM 2003. god.), Srbiji (Internacionalna manifestacija Dani harmonike, Smederevo 2004., 2007., 2008. i 2011. god.), Austriji (Best New Original Work / Classical /67. Svjetski kup harmonike, Salzburg 2014. god.), Bugarskoj (Sofia International Composition Competition, 2017. god.), Rusiji (ALL-RUSSIAN COMPOSER COMPETITION “KREUTZER’S SONATA”, 2018. god.), Rusija (V МЕЖДУНАРОДЫЙ ФЕСТВИВАЛЬ-КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ, Казань, 2018), Italija (PIF Castelfidardo 2019 – Classical Category Composition), Rusija (Всероссийский конкурс композиции имени С. С. Прокофьева 2020), Rusija (The 12th International Composers’ Competition for the 12th International Wind / Percussion Competition) . U zvanju je redovnog profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina).

****************************************

Dražan Kosorić (1976, Bosnia and Herzegovina), studied composition and accordion at the State Music Academy „A. V. Nezhdanova“ (Odessa, Ukraine) in 2003. He completed Master studies at the Academy of Music of the University of East Sarajevo in 2011 and 2014. He is the author of symphonic, chamber, instrumental and vocal-instrumental music. His works were performed in several countries: Ukraine, Russia, Italy, Germany, Austria, Slovakia, Croatia, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Poland, Singapore, China and others. He won awards at compositions in Ukraine (GRADUS ad PARNASUUM in 2003), Serbia (International manifestation Days of Accordion, Smederevo 2004, 2007, 2008 and 2011), Austria (Best New Original Work / Classical / – 67th COUPE MONDIALE / WORLD ACCORDION CHAMPIONSHIPS, Salzburg 2014), Bulgaria (Sofia International Composition Competition, 2017), Russia (ALL-RUSSIAN COMPOSER COMPETITION KREUTZER’S SONATA, 2018), Russia (V МЕЖДУНАРОДЫЙ ФЕСТВИВАЛЬ-КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ, Казань, 2018), Italy (PIF Castelfidardo 2019 – Classical Category Composition), Russia (Всероссийский конкурс композиции имени С. С. Прокофьева 2020), Russia (The 12th International Composers’ Competition for the 12th International Wind/Percussion Competition). He is a professor at the Academy of Music of the University of East Sarajevo (Bosnia and Herzegovina).