Dragan Jovanović (Serbia)

Мр Драган Јовановић (1981)  рођен је  у Нишу. Основне студије клавира завршио је на Факултету уметности у Нишу  у класи проф.  мр  Драгослава Аћимовића а магистарске студије на истом Факултету,  у класи проф.  мр  Зорана Јанчића. Током школовања освојио је више значајних награда на међународним, савезним и регионалним такмичењима  у категоријама клавир соло и клавирски дуо. За  време студија наступао је као солиста  са  Нишким симфонијским оркестром ,  био је активан као члан камерног састава „Trio Gracioso“  и клавирског  трија „Constantinus“  а од  2016 год. наступа и као клавирски сарадник са нашом познатом флаутисткињом, проф. мр  Анђелом Братић. Као солиста и камерни музичар одржао је више концерата  у Србији, БиХ , Црној Гори и Румунији. Мр Драган Јовановић је редовни  професор на Факултету уметности у Нишу, на предмету Клавир-упоредни предмет. Поред  успешне уметничке делатности  мр Драган Јовановић има и запажену педагошку активност и добитник је бројних диплома за остварене педагошке резултате на Међународним такмичењима студената комплементарног клавира.

*****

Dragan Jovanović (1981), MA was born in Niš. He finished his undergraduate Piano studies at the Faculty of Arts in Niš, in the class of prof. Dragoslav Aćimović, MA, where he also obtained his MA degree, in the class of prof. Zoran Jančić, MA. During his education, he has won numerous significant awards at international, federal and regional competitions in the piano solo and piano duo categories. During his studies, he performed as a soloist with Niš Symphony Orchestra, was also active as a member of the chamber ensemble „Trio Gracioso“ and the piano trio „Constantinus“. From 2016, he has also performed as a piano accompanist with our famous flutist, prof. Andjela Bratić, MA. As a soloist and chamber musician, he has held numerous concerts in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Romania. Dragan Jovanović, MA is Associate professor at the Faculty of Arts in Niš, at the subject Complementary Piano. In addition to his successful artistic work, Dragan Jovanović, MA, has a distinguished pedagogical activity and has received numerous diplomas for his pedagogical results at the International Complementary Piano Student Competitions.