DANIJELA SIMOVIĆ, Bosna i Hercegovina

Danijela Simović je rođena u Banja Luci 06.03.1982. Osnovnu i srednju muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi ¨Vlado Milošević¨ u Banja Luci. Muzičku akademiju upisuje u Istočnom Sarajevu, u klasi profesora Rade Radović.

Pri završetku studija počinje da radi u Srednjoj muzičkoj školi u Istočnom Sarajevu, gdje i danas radi kao prof.harmonike. U svom radu niže značajne rezultate sa đacima kako na domaćim tako i na internacionalnim takmičenjima u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Austriji, Rusiji, Australija, Velika Britanija.

***********************************************************************

Danijela Simović was born in Banja Luka on March 6, 1982. She acquired her primary and secondary music education at the Music School „Vlado Milošević“ in Banja Luka. She enrolled in the Music Academy in East Sarajevo, in the class of Professor Rade Radović.

At the end of her studies, she started working at the High School of Music in East Sarajevo, where she still works as a professor of accordion. In her work, she has achieved appreciable results with students at domestic and international competitions in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Macedonia, Austria, Russia, Australia, Great Britain.