DANIJELA GAZDIĆ, Bosna i Hercegovina

Danijela GAZDIĆ, Nižu muzičku školu “Vojislav Vučković“ završila je u Sarajevu u klasi nastavnice Desanke Olenjuk, a srednju muzičku školu “dr Miloje Milojević“  završava u Kragujevcu u klasi prof. Radomira Tomića. Osnovne studije završila je na Kijevskom državnom konzervatorijumu “P.I. Čajkovski“ 1995. godine u klasi prof. V.V. Besfalјmilјnova sa prosječnom ocjenom 10 u toku studija, te magistrirala  na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. godine sa najvećim ocjenama u klasi akademika N.A.Davidova. Rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu započinje 1998. godine kada i osniva Odsjek za harmoniku, gdje danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlјa funkciju rukovodioca Smjera za harmoniku. Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su preko 200 nagrada (specijalnih, prvih, drugih i trećih) na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima (Republika Srpska i BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija). Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom djelatnošću. Održala je solističke koncerte u Nјemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji te u nizu gradova Republike Srpske i BiH, kao i zapažene koncertne nastupe u saradnji sa umjetnicima kako u oblasti muzike tako i u drugim oblastima scenskog stvaralaštva. U cilјu dočaravanja harmonike kao jednog akademskog instrumenta, sa bogatim arsenalom zvučnih i izvođačkih mogućnosti snimila je CD “Sjećanja“ na kojem su zabilјežena djela različitih autora i stilova.  Kao plod višegodišnjih koncertnih aktivnosti u oblasti kamerne muzike napravila je odabir i redakciju dijela za flautu i harmoniku, violinu i harmoniku, te glas i harmoniku koje je objavila u zbirci pod nazivom “Koncertni repertoar za kamernu muziku – I“. Kao član dueta “Lagrimas“  snimila je CD “Duo Lagrimas“ na kom su  zabilјežene i ovjekovječene kompozicije različitih autora, a transkripcije za harmoniku uradila je Danijela. Glas kao najsavršeniji muzički instrument i harmonika koja svojim zvučnim i tehničkim mogućnostima dočarava vokalnost u izvođenju daju duetu “Lagrimas“ prepoznatlјivost po načinu i stilistici interpretacije. Bila je član žirija najprestižnijih svjetskih takmičenja za harmoniku kao što su: Svjetski kup, Svjetski trofej, Festival slovenske muzike,  Zvezdane staze, Beogradski festival harmonike, Akordeon art, a učestvovala je i u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih žirija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Grčkoj, Kini, Italiji, Austriji i Rusiji. Recenzent je stručne literature za harmoniku i saradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavlјala je funkciju Šefa odsjeka za harmoniku (od 2000. do 2011. godine) kao i funkciju Prodekana za naučno-istraživački i umjetnički rad (od 2005. do 2007. godine) na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Pedagoški i umjetnički rad i aktivnosti na širenju muzičke kulture i duhovnosti nagrađeni su sa više Plaketa od strane Muzičke akademije, te zahvalnica od strane muzičkih škola u zemlјi i inostranstvu (Republika Srpska, BiH,  Srbija, Makedonija, Rusija). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspješniju ženu u gradu Istočno Sarajevo u 2006. godini, a njena biografija je uvrštena i u Eniciklopediju Republike Srpske.
************************************************************************
Danijela  GAZDIC,   finished her basic studies at the state conservatorium ‘’P. I. Tchaikovsky’’ at Kiev in 1995, in the class of professor V. V. Besfaljmilnoff. She defended her master theses at the National Music Academy of Ukraine, in Kiev, in 1997, in the class of the academician N. A. Davidoff. In  1998,    Danijela  started  working  at  the  Music  Academy  of  East  Sarajevo and   she   c reates  Accordion Department, where he teaches as a full professor, and also she is Head of the Accordion Department. From the very  beginning  of her work at the Academy she has achieved numerous important pedagogical results. Students from her class have been gaining a significant number of special, first, second and third prizes both at local as well as at international competitions and festivals (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Croatia, Hungary, Greece, Italy, Ukraine, Austria, Russia). Apart from pedagogical activities, Danijela has also participated in concerts. She has held her solo concerts in Germany, Russia, Ukraine, Serbia, Montenegro as well as in different towns in Republic of Srpska and B&H. Danijela has also a rich experience in concerts wi th other artists, not only in music, but also in other areas of scene creation. For the purpose of illustrating the accordion as an academic instrument with a rich arsenal of acoustic and performative possibilities recorded a CD ‘’Memories’’ where they recorded works of various authors and styles. As a result of years of concert activities in the field of chamber music has made a selection and editorial part for flute and accordion, violin and accordion and voice and accordion, which is published in a colle ction entitled ‘’The concert repertoire of chamber music – I’’. Danijela participated in works of  different local and international juries, in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Greece, China, Italy, Austria and Russia.  She is a professional accordion literature reviewer and a cooperator in many commissions of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. She was the Head of the Accordion Department (since 2000. to 2011.), and afterwards the Vice–dean for scientific – research and artistic work (since 2005. to 2007.) at the Music Academy in East Sarajevo. Her pedagogical and artistic work as well as activities on spreading music culture and spirituality has been rewarded with various plaques by the Music Academy, this praise from music schools in the country and abroad (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Austria, Macedonia, Russia). Danijela has also been rewarded by the Plaque for the most successful woman in 2006.