Daniela VAGNER

1850

Daniela VAGNER, osnovno muzičko obrazovanje – odsjek harmonika, završila je u Majdanpeku, a srednje u Beogradu u MŠ „Stanković“. Usavršavala se godinu dana na Državnom učilištu „Gnjesini “ u Moskvi, na odsjeku harmonike. Diplomirala je na FMU u Beogradu 1990. godine. Od 1989. angažovana je kao profesor harmonike i kamerne muzike u muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ u Zemunu. Učenici iz klase D. Vagner osvojili su do sada preko 200 nagrada na različitim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu, među kojima su: Concorso internazionale „Citta’ di Castelfidardo“, Međunarodna takmičenja „Petar Konjović“, „Međunarodni susret harmonikaša“ Pula, „Akordeon art“ Istočno Sarajevo,  „Ohridski biseri“, Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije, Savezno takmičenje i mnoga druga. Posebno je zapažen njen kontinuiran rad sa kamernim ansamblima harmonike i u kombinaciji sa drugim instrumentima u pogledu uspješnih takmičarskih rezultata, kao i nastupa u najznačajnijim salama Beograda. Veliki broj učenika studira ili je završio svoje školovanje na nekoj od muzičkih akademija i sada se bave aktivnim sviranjem ili pedagoškim radom. Objavljivala je članke posvećene harmonici u Srbiji u raznim pisanim i elektronskim medijima (Forum akkordeon, Music marketing, Accordions. com, Pigini. com). Čest je član žirija na takmičenjima i festivalima u Srbiji. U periodu od deset godina, bila je na čelu Beogradske sekcije profesora harmonike, organizujući koncerte beogradskih učenika u različitim školama i ustanovama kulture u gradu, nastojeći time da umjetnička muzika na harmonici stekne što veći broj poklonikai ljubitelja kao i da se profesionalni nivo učenika u ovim sredinama permanentno unapređuje, a kolege dobiju mogućnost stalnih kontakata i aktivne komunikacije. Kao aktivni istraživač i metodičar, autor je akreditovanog seminara za nastavnike harmonike koji je uspješno realizovan u nekoliko gradova u Srbiji tokom školske 2010/11. Dugogodišnji je član komisije za harmoniku Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, koje joj je 2012. godine dodijelilo nagradu za višegodišnje pedagoške rezultate.
**********************************************************************
Daniela VAGNER, she attented the Primary music school  – department of accordion in Majdanpek and the Secondary music school „Stankovic“ in Belgrade (Serbia). She accomplished one year at the State Academy „Gnessin“ in Moscow, department of the accordion. She graduated at the Faculty of Music Arts in Belgrade (1990). She has worked as a professor of accordion and chamber music at the Music school „Kosta Manojlovic“ in Zemun since 1989.  Students from class D. Wagner have won over 200 prizes in various competitions in Serbia and abroad, among which are: Concorso Internazionale „Citta’ di Castelfidardo“ International Competitions „Petar Konjovic“, „International Meeting of accordion“ Pula, „Acordeon art “ East Sarajevo,“ Ohrid pearls „, Republic competition of students of music schools of Serbia, the Federal competition and many others. It is especially remarkable her continual work with chamber ensembles of accordion in combination with other instruments in terms of successful competition results, as well as performances in major halls of Belgrade.  A large number of students who are studying now or completed their education at one of the music academies, participate in active playing or pedagogical teaching. She has published articles in various print and electronic media for the accordion in Serbia (Forum accordion, Music marketing, Accordions.com, Pigini.com).  She is a frequent member of the jury at competitions and festivals in Serbia. During the period of ten years, she was at the main person of the Belgrade section of professors of accordion, organizing concerts of Belgrade students in various schools and cultural institutions in the city, trying  to present the music arts for the accordion in order to acquire many fans, trying to raise the professional level of students in these environments, and colleagues get the possibility of permanent contacts and active communication. As an active researcher and methodologist, she is the author of the accredited seminar for teachers of accordion which is successfully implemented in several towns in Serbia during  2010/11.  He has been a member of the commission for accordion of the Association of Music and Ballet pedagogues of Serbia. This Association awarded her for many years of pedagogical results (2012).