DAMIR JOVANIĆ, Bosna i Hercegovina

Damir JOVANIĆ  je rođen 22.08.1980. god. u Banjaluci. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Muzičkoj školi ,,Vlado Milošević” u Banjaluci, u klasi prof. Nade Vještice i Aleksandra Kovačevića. Diplomirao je 2004. god. na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, odsjek harmonika, u klasi prof. Danijele Gazdić. U toku školovanja aktivno nastupa, kao solista i član kamernih sastava, na mnogobrojnim koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.Pedagoškim radom počinje da se bavi 2003. godine, kada se zapošljava na mjestu profesora harmonike i dirigenta orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci, gdje postiže izuzetne rezultate u radu sa učenicima. Učenici iz klase prof. Damira Jovanića do sada su osvojili preko 60 nagrada i priznanja, od kojih izdvaja:

 • 3 specijalne i 15 prvih nagrada na Republičkom Takmičenju RS
 • 19 prvih nagrada na takmičenjima u Srbiji
 • mjesto na Svjetskom trofeju harmonike u Albufeiri (Portugal), 2009. god.
 • mjesto na takmičenju „Castelfidardo“ u Italiji, 2009. god.
 • mjesto na takmičenju u Klingentalu (Njemačka), 2010. god.
 • mjesto na takmičenju „Svetski kup harmonike“ u Šangaju – Kina, 2011. god.
  Kao dirigent orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ ostvaruje zapažene nastupe na koncertima u Banjaluci i osvaja dvije specijalne i dvije prve nagrade na Republičkom takmičenju RS, а 2015. godine na međunarodnom festivalu harmonike u Ugljeviku osvaja prvu nagradu (pobjednik kategorije). Do sada je kao član žirija više puta bio angažovan na Republičkom tkmičenju RS, Festivalu harmonike u Loznici, Takmičenju harmonika „Akoredeon art“ u Istočnom Sarajevu, „Meh fes“ u Beogradu, „Dani harmonike“ u Ugljeviku.
 • Ministarstvo prosvete i kulture i Pedagoški zavod RS, angažuje ga u izradi novog nastavnog plana i programa za osnovne i srednje muzičke škole – nastavni predmet harmonika, čitanje s’lista i kamerna muzika. Damir Jovanić je tvorac ideje i inicijator osnivanja Banjalučke filharmonije. Od januara 2010. god. do novembra 2011. godine obavljao je funkciju direktora Banjalučke filharmonije koja je u tom periodu održala 8 koncerata u Italiji i Švedskoj i 17 koncerata u Republici Srpskoj. Od januara 2018. godine obavlja funkciju direktora muzičke škole „Vlado Milošević“ Banjaluka.
  ************************************************************************
  em>Damir JOVANIC was born 22/08/1980 in City of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina. He attend primary and secondary music school “Vlado Milosevic”, department-Accordion, in the class of prof. Nada Vjestica and Aleksandar Kovacevic.  He Begins to study accordion at the Music Academy in East Sarajevo, in the class of prof. Daniele Kljajić-Gazdić where he graduate 2004th with outstanding success and observed scores. In his performing career, he participate in concert performances in many concert halls of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Greece and Republic of Serbia, where he performs as a soloist and as a member of chamber ensembles. He begins to teach in the 2005th, in music school „Vlado Milošević“ in Banja Luka, where he achieves excellent results in working with students. Students from the class of prof. Damir Jovanic win the following results:- They won 5th place in the International Competition „Accordion World Trophy“ in Shanghai, China ; – They won 6th place in the International Competition „Accordion World Trophy“ in Lisbon, Protugal; -They won 5th place at the International Music Competition in Italy; -They won three Special prizes in the Republic Competition – Republic of Srpska; – They won fifteen First prizes in the Republic Competition – Republic of Srpska; -They won nineteen First prizes in international competitions in Republic of Serbia. As conductor of the orchestra accordion music school „Vlado Milosevic“ performing successfully at concerts in Banja Luka and won two special two first prizes in the Republican contest RS, and 2015 at the International Accordion Festival in Ugljevik won the first prize (winner category). So far as a jury member several times been involved in the Republican tkmičenju RS Festival in Loznica accordion, accordion Competition „Akoredeon art“ in East Sarajevo, „Meh fes“ in Belgrade, „Accordion Days“ in Ugljevik.The Ministry of Education and Culture and the Pedagogical Institute of RS, it engages in the development of a new curriculum for primary and secondary music school – the subject accordion, reading s’lista and chamber music. Damir Jovanic the creator of the idea and the initiator of the Banja Luka Philharmonic. From January 2010. until November 2011, he was the director of the Banja Luka Philharmonic Orchestra, which at that time held 8 concerts in Italy and Sweden and 17 concerts in the Republic of Serbian. Since October 2017 he is the director of the music school „Vlado Milosevic“ Banja Luka.