Boris LENKO, Slovačka

Nakon sticanja diplome na Konzervatorijumu Žilina (Anton Pittner) i Akademiji lijepih umjetnosti u Bratislavi (Marta Szökeová), međunarodna karijera Borisa Lenka je počela uspjesima na raznim takmičenjima, kao što je pobjeda u Andrezieux-Boutheonu 1987. godine. Devedesetih godina bio je rangiran kao jedan od najistaknutijih slovačkih izvođača na harmonici. Boris Lenko je jedan od rijetkih muzičara na čijem repertoaru su djela od klasicizma, preko savremene muzike do džeza. Uvodio je različite inovativne elemente u repertoar harmonike u Slovačkoj, uglavnom uvrštavajući u repertoar djela značajnih ličnosti poslijeratne američke i evropske scene (J. Zorn, M. Kagel, M. Lindberg, G. Klucevšek, L. V. Vierk, L. Berio, M. Sørensen). Inicinirao je nastanak novih djela za harmoniku slovačkih autora (Beneš, P. Zagar, M. Burlas, P. Machajdík, I. Zeljenka, I. Szeghy, M. Piaček, J. Iršai, Ľ. Burgr, L. Kupkovič …). Redovno nastupa na festivalima savremene muzike (Večeri nove muzike, festival Melos-Ethos). Prvi put u istoriji festivala Bratislavski muzički  dani, 2001. godine, održao je cjelovečernji koncert na harmonici. Godinu dana kasnije, nastupao je i na Festivalu savremene muzike Varšavska jesen. Boris Lenko je među prvima izvodio djela A. Piazzolle u Slovačkoj, a 2001. godine osnovao je kamerni ansambl ALEA (harmonika, violina, klavir i kontrabas). Lenkova fascinacija argentinskim tangom dovela je do saradnje sa Peterom Breinerom u izuzetno uspješnom projektu „Triango“. Ima snimljene kompakt diskove sa sopstvenim kompozicijama (CD ARWA, dela B. Lenka). U maju 2014. godine, izabran je za redovnog profesora na Muzičkoj akademiji u Bratislavi.
********************************************************************
„I thought that the accordion was a terrible instrument. Until I heard Boris…“ Giora Feidman.

As a graduate of the Žilina Conservatorium (Anton Pittner) and the Academy of Fine Arts in Bratislava (Marta Szökeová), his international career took off after successfully competing in various competitions, mainly after winning in Andrezieux-Boutheon in 1987. In the nineties he was already ranked as one of the most established Slovak artists, performing regular concerts and making recordings. Boris Lenko is one of those rare kinds of versatile musicians who perform everything ranging from the Classical repertoire, contemporary serious music, through various cross-over projects (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs) up to jazz (Triango). He incorporated many innovative elements into the accordion repertoire in Slovakia, mainly by introducing works by significant personalities of the post-war American and European scene (J. Zorn, M. Kagel, M. Lindberg, G. Klucevsek, L. v Vierk, L. Berio, M. Sørensen) and premiering and initiating new Slovak works (J. Beneš, P. Zagar, M. Burlas, P. Machajdík, I. Zeljenka, I. Szeghy, M. Piaček, J. Iršai, Ľ. Burgr, L. Kupkovič…). He regulary performs at contemporary music festivals – Evenings of New Music and the festival Melos-Ethos. In 2001, for the first time in the history of the festival, he performed a full evening accordion-recital at Bratislava Music Days. A year later he performed for the first time at the prominent contemporary music festival Warsaw Autumn. Boris Lenko became a pioneer with his introduction of the works of A. Piazzolla in Slovakia and in 2001 he established the chamber ensemble ALEA (accordion, violin, piano and double bass), concertrating on the interpretation of Piazzolla´s music. Lenko´s fascination with the Argentinian tango has led to co-operation with Peter Breiner in the exceptionally successful project Triango. Boris Lenko also devotes himself to his own compositions (CD ARWA, works by B. Lenko), and in May 2014 he has been appointed as a Professor of Music Arts on Academy of Music in Bratislava.