Bartolomej Stanković

Bartolomej STANKOVIĆ je bosanskohercegovački pijanista i docent na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Muzičko obrazovanje započeo je 1997. godine u ŠOMO „Avdo Smajlović“ u Visokom, u klasi prof. Bahrije Šabanović. U Sarajevu je, 2006. godine, završio Srednju muzičku školu Sarajevo, u klasi prof. Angeline Bojović-Pap. Magistrirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, 2011. godine, u klasi prof. em. Pavice Gvozdić. Završio je i postdiplomski  studij na akademiji Steinway Academy u Veroni, u klasi pijaniste Federica Gianella. Usavršavao se na seminarima kod eminentnih klavirskih pedagoga: Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović i Andrea Dindo. Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i internacionalnim takmičenjima, kao i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za projekt „KLAVIR – kroz historiju i građu“ koji je kao koncertna prezentacija predstavljen u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U aprilu, 2013. godine, predstavljao je Bosnu  i Hercegovinu na 27. muzičkom biennalu u Zagrebu.  Sarađivao je sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Sarajevskom filharmonijom i  održao  preko 50 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i Austriji.
Više informacija možete potražiti na:       www.bartolomejstankovic.com
facebook.com/bartolomej.stankovic

***********************************************************************
Bartolomej STANKOVIC is a pianist from Bosnia and Herzegovina and an assistant professor at the Piano Department of the Academy of Music, University of East Sarajevo. He started his education in music in the School for Primary Education in Music Avdo Smajlović in Visoko, in the class of professor Bahrija Šabanović. In Sarajevo, he finished the Secondary School of Music Sarajevo, in the class of professor Angelina Bojović-Pap. In 2011, he obtained his magister’s degree from the Academy of Music in Zagreb, in the class of emeritus professor Pavica Gvozdić. He also finished a postgraduate study at the Steinway Academy in Verona, in the class of pianist Federico Gianello. He has improved in seminars by eminent piano pedagogues: Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović and Andrea Dindo. He has won numerous prizes at state and international competitions, as well as of the Rector’s Prize of the University of Zagreb for the project PIANO – Through History and Construction which was presented in the form of concert presentations in a few cities of Bosnia and Herzegovina and Croatia.  In April 2013, he represented Bosnia and Herzegovina at the 27th  Music Bienalle in Zagreb.
He has also cooperated with the Dubrovnik Symphony Orchestra, Sarajevo Philharmonic Orchestra and held about 50 solo concerts in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy and Austria.
More information can be found at: www.bartolomejstankovic.com
facebook.com/bartolomej.stankovic