Bartolomej Stanković (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)

Bartolomej Stanković, bosanskohercegovački pijanist i vanredni profesor na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Muzičko obrazovanje započeo je u klasi prof. Bahrije Šabanović u Visokom (1997), a Srednju muzičku školu Sarajevo završava u klasi prof. Angeline Bojović-Pap (2006). Magistrirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. em. Pavice Gvozdić (2011). Postdiplomski  studij na akademiji Steinway Academy u Veroni završio je u klasi pijaniste Federica Gianella (2012). Usavršavao se na seminarima eminentnih klavirskih pedagoga: Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović i Andrea Dindo. Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i internacionalnim takmičenjima, kao i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za projekt „KLAVIR – kroz historiju i građu“ koji je kao koncertna prezentacija predstavljen u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na 27. muzičkom biennalu u Zagrebu (2013) predstavljao je Bosnu  i Hercegovinu.  Sarađivao je sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Sarajevskom filharmonijom i održao preko 60 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i Austriji. Izdavačka kuća Nota Bene Records (Zagreb) objavila je njegov prvi nosač zvuka – CD album “Balkan Madness BH edition” s djelima odabranih bh. kompozitora (2018). Iste godine, na koncertnoj turneji u 8 gradova Bosne i Hercegovine (SBK), promovirao je CD album i djela bh. kompozitora. Tijekom 2019. nastavlja promociju djela bh. kompozitora na festivalima kao što su Dani Vlade Miloševića u Banjaluci, Mostarsko proljeće u Mostaru, 38. pozorišne igre u Jajcu, Putovanje kroz muziku u Prnjavoru, GuitarUnited u Sarajevu te Dani Vojina Komadine u Istočnom Sarajevu. Nakon koncerta “Bartolomejevo putovanje – večer bh. skladatelja” u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (2019), u Sarajevu je povodom Svjetskog dana muzike održao dva koncerta na kojima je izveo djela za klavir 24 bosanskohercegovačka kompozitora. U 2020. godini izdavačka kuća Nota Bene Records (Zagreb) objavila je i drugi nosač zvuka – CD album „Voyage“ s djelima odabranih bosanskohercegovačkih kompozitora.

****************************************

Bartolomej Stanković, a pianist from Bosnia and Herzegovina and an associate professor at the Piano Department of the Academy of Music, University of East Sarajevo.  He started his education in music in the class of professor Bahrija Šabanović in Visoko (1997), and finished the Secondary School of Music Sarajevo, in the class of professor  Angelina Bojović-Pap (2006). He obtained his magister’s degree from the Academy of Music in Zagreb, in the class of emeritus professor  Pavica Gvozdić (2011). He also finished a postgraduate study at the Steinway Academy in Verona, in the class of pianist Federica Gianella (2012). He has been improving himself in seminars by eminent piano pedagogues:  Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović and Andrea Dindo. He has won numerous prizes at state and international competitions, as well as the Rector’s Prize of the University of Zagreb for the project “PIANO – Through History and Construction” which was presented in the form of concert presentations in a few cities of Bosnia and Herzegovina and Croatia.   At the 27th  Music Biennale in Zagreb, he was the representative of Bosnia and Herzegovina (2013).  He has also cooperated with the Dubrovnik Symphony Orchestra, Sarajevo Philharmonic Orchestra and has held more than 60 solo concerts in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy and Austria. The record label Nota Bene Records (Zagreb) published his first CD recording ““Balkan Madness BH edition” with the works of selected composers from Bosnia and Herzegovina (2018).  In the same year, on the concert tour in 8 cites of Bosnia and Herzegovina (Central Bosnia Canton), he promoted the CD recording and the works of the composers from Bosnia and Herzegovina. During 2019, he continued with the promotion of the works of composers from Bosnia and Herzegovina, at the festivals such as The Days of Vlado Milošević in Banjaluka, Mostar Spring in Mostar, 38th Theatre Games in Jajce, Travelling through Music in Prnjavor, GuitarUnited in Sarajevo and The Days of Vojin Komadina in East Sarajevo.  After the concert “Bartolomej’s Voyage – the Night of Composers from Bosnia and Herzegovina” in the Vatroslav Lisinski Concert Hall in Zagreb (2019), he held two concerts in Sarajevo on the occasion of the World Music Day, where he performed the piano works written by 24 composers from Bosnia and Herzegovina. In 2020, the publishing house Nota Bene Records (Zagreb) also published the second recording carrier – CD album „Voyage“ with works of selected Bosnian-Herzegovinian composers.