ALEKSANDAR STOJANOVIĆ, Srbija

Aleksandar STOJANOVIĆ je rođen u Zemunu gdje je završio osnovnu i srednju Muzičku školu „Kosta Manojlović“ u klasama mr Janeza i prof. Antona Govednika. Visoko obrazovanje je stekao na državnoj Ruskoj akademiji muzike „Gnjesinih“ u Moskvi. Osnovne i magistarske studije je završio u klasi prof. Juri Vostrelova sa prosjekom 9,6. Za vrijeme školovanja dobio je mnoge značajne nagrade i priznanja, od kojih su najznačajnije: 1. mjesto (apsolutni pobjednik) na takmičenju harmonikaša u klasičnoj muzici  „Citta di Castelfidardo“ u Italiji (u konkurenciji od 140 takmičara) – nagrada Predsjednika Italije; 3. mjesto na takmičenju „Svjetski trofej“ u Parizu (Fontainebleau) Francuska; „Oktobarska nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih“ dodijeljena od Skupštine grada Beograda. U pedagoškom radu je sa svojim učenicima osvojio veliki broj prvih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Objavio je dvije knjige „Rad na usavršavanju klavirske tehnike“ (prevod sa ruskog jezika A. Libermana, 2 izdanja) i udžbenik „20 Srpskih narodnih kola“ za učenike muzičkih škola.
************************************************************************
Aleksandar STOJANOVIC was born in city of Zemun (Belgrade) where he graduated from „Kosta Manojlović“ High Music School (class of accordion Janez and Anton Govednik). He completed his graduate studies at Gnessin Russian Academy of Music in Moscow (Russia), in class of professor Yuri Vostrelov, and postgraduate studies with grade point  average of 9,6. During his education he achieved many rewards. The most important among them are: – International „Citta di Castelfidardo“ Accordion Prize – absolute winner (1988), prize from the President of Italy; – Trophée Mondial De L’accordéon-Fontainebleau, Paris, France – third prize. – „October Award of city of Belgrade for achievements of youth“ – awards from City of Belgrade Government. In pedagogical work he won a lot of first prizes with his students at international competitions. He published two books „Work at improvement of piano technique“ (translation form Russian, author A. Lieberman, two editions) and coursebook for accordion „20 Serbian folk dances“.